Włochy: Banki opodatkowane za nadzwyczajne zyski

Rząd Włoch dekretem z mocą ustawy ustanowił jednorazowy 40-procentowy podatek od zysków nadzwyczajnych banków, uzyskanych w wyniku podwyżek stóp procentowych, wprowadzonych przez Europejski Bank Centralny. Na giełdzie w Mediolanie akcje banków straciły prawie 9 mld euro. Późnym wieczorem ministerstwo gospodarki i finansów wydało uspokajający komunikat.

Resort w komunikacie sprecyzował, że maksymalny pułap opodatkowania banków nie może przekroczyć 0,1 proc. sumy ich aktywów.

Włochy to trzeci kraj UE po Hiszpanii i Węgrzech, który decyduje się na wprowadzenie podatku od nadzwyczajnych zysków banków.

Wypłata 40 proc. podatku od banków zostaje uruchomiona, jeśli zysk odnotowany w 2022 r. "przekroczy wartość z 2021 r. o co najmniej 5 proc." - podano w komunikacie prasowym rządu włoskiego. Wysokość zysku, który uruchamia opłatę, jest wyższy niż to, co znalazło się w pierwotnym tekście dekretu rady ministrów.

Pierwotnie planowano opodatkować banki już po uzyskaniu zysku wyższego niż 3 proc. w stosunku do roku 2021.

Na razie ze strony banków nie pojawił się żaden komentarz do wprowadzonego prawa. Późnym wieczorem we wtorek ministerstwo gospodarki i finansów wydało specjalną uspokajającą notę w sprawie nowej opłaty dla banków. 

"Na potrzeby ochrony stabilności instytucji bankowych, przewiduje się maksymalny pułap opodatkowania banków, który nie może przekroczyć 0,1 proc. sumy ich aktywów".

Wpływy do budżetu Włoch z tytułu podatku od nadzwyczajnych zysków banków mają wynieść ok. 3 mld euro. Wcześniej z podatku od nieoczekiwanych zysków w firmach energetycznych zebrano 2,8 mld euro. Banki zobowiązane są wpłacić należny podatek do 30 czerwca 2024 roku.

Źródło

Skomentuj artykuł: