Co polscy nastolatkowie wiedzą o finansach?

Polska jest jednym z siedmiu krajów, w których uczniowie, 15-latkowie, w badaniu PISA nt. poziomu znajomości terminów i procesów finansowych osiągnęli wyższy wynik od rówieśników z krajów OECD - podał Polski Instytut Ekonomiczny. Nasz kraj znalazł się na 6. miejscu ex aequo z Austrią.

W najnowszym wydaniu Tygodnika Gospodarczego PIE wyjaśniono, że badanie PISA "analizuje nie tylko poziom znajomości terminów i procesów finansowych oraz związanych z nimi ryzyk, ale także umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w rzeczywistych sytuacjach, które wymagają podjęcia decyzji o charakterze finansowym".

Krajami, które brały udział w badaniu były: Belgia, Dania, Kanada, Holandia, Czechy, Austria, Polska, USA, Portugalia, Węgry, Norwegia, Hiszpania, Włochy, ZEA, Bułgaria, Peru, Kostaryka, Brazylia, Arabia Saudyjska oraz Malezja.

Jak przekazano w raporcie, wynik polskich uczniów w zakresie umiejętności finansowych (506 pkt) w najnowszej edycji badania był niższy od wyniku z 2018 r. (520 pkt.) i wrócił do poziomu z pierwszej edycji badania z 2012 r. W 2024 r. najwyższy wynik osiągnęła Belgia (527 pkt), Dania (521 pkt), oraz Kanada (519 pkt).

W 2022 r. 67 proc. 15-latków deklarowało posiadanie konta w banku wobec 34 proc. w 2018 r., a 63 proc. przyznało, że dysponuje kartą płatniczą; w 2018 r. było to 26 proc. Natomiast 62 proc. korzystało z aplikacji mobilnej z dostępem do konta - w 2018 r. 21 proc.

Wyniki badania PISA pozwalają na wyodrębnienie pięciu poziomów umiejętności od najniższego 1. do najwyższego 5. "W Polsce odsetki uczniów o najniższych umiejętnościach są niewielkie, plasując nas w grupie krajów o najmniej licznych wynikach poniżej 2. poziomu (15 proc. wobec 13 proc. w Kanadzie, 12 proc. w Belgii i 11 proc. w Danii)" - podano.

Natomiast najwyższymi umiejętnościami charakteryzuje się 10 proc. uczniów w Polsce. Najwyższe osiągnięcia notują pod tym względem Holendrzy (19 proc.), Belgowie (16 proc.) i Kanadyjczycy (15 proc.).

Średnio we wszystkich badanych krajach OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) chłopcy osiągnęli wynik o 5 pkt. lepszy niż dziewczynki. Natomiast w Polsce "nie odnotowano statystycznie istotnych różnic między płciami". Za to we Włoszech wynik chłopców okazał się wyższy niż dziewczynek o 20 pkt. Na Węgrzech natomiast ta różnica wyniosła 16 pkt. na korzyść chłopców.

"Z odwrotnym trendem mamy do czynienia w Malezji (wynik dziewczynek lepszy o 19 pkt.) oraz Bułgarii i Zjednoczonych Emiratach Arabskich (różnica 12 pkt. na korzyść dziewczynek). Jednocześnie, w Polsce odnotowano większe zróżnicowanie w wynikach chłopców – więcej z nich osiągnęło zarówno najniższy, jak i najwyższy poziom umiejętności niż dziewczynki" - poinformowano w raporcie.

Podkreślono, że w Polsce lepsze wyniki osiągnęli uczniowie liceów niż techników i szkół branżowych. W "branżówkach" prawie połowa uczniów nie osiąga 2. poziomu umiejętności, a tylko 4 proc. w sumie osiągnęło poziom 4. i 5.

Źródło

Skomentuj artykuł: