Dziesiątki miliardów zł dla samorządów

Dzięki programom takim jak: Kolej Plus, Rządowy Program Odbudowy Zabytków czy Rządowy Program Inwestycji Strategicznych samorządy mogą liczyć na wielomiliardowe wsparcie - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Jak wskazał szef MFiPR inwestycje realizowane w gminach i powiatach przyczyniają się do poprawy sytuacji gospodarczej kraju, co potwierdzają dane ekonomiczne przedstawiane na przykład przez Eurostat. 

- Mamy rekordowy wzrost PKB, bardzo niskie bezrobocie (2,8 proc), stabilne ratingi. I co ważne - Polska rozwija się w sposób równomierny - powiedział.

Przypomniał, że w nowej perspektywie unijnej, w ramach programów regionalnych, samorządy otrzymają ponad 158 mld zł, czyli ok. 44 proc. wszystkich środków z funduszy europejskich na lata 2021-2027

- Jest to najwyższy poziom decentralizacji środków w ramach Polityki Spójności od akcesji Polski do Unii w 2004 r. Ponadto w większości programów krajowych, które realizujemy w obecnej perspektywie finansowej UE, samorządy są jednymi z głównych adresatów wsparcia

 - powiedział. Szef resortu przypomniał również, że aby umożliwić samorządom sięgnięcie po środki z UE, rząd przeznaczył prawie 9 mld zł na wsparcie wkładu własnego samorządów. 

- Dzięki temu mogą one prowadzić działania, które przed 2015 r. były poza ich zasięgiem. Dodatkowo – co bardzo ważne – samorządy korzystają z licznych funduszy rządowych, z których wspierane są inwestycje drogowe, kolejowe, z zakresu bezpieczeństwa, zdrowia, kultury czy sportu - wyliczył minister.

Szef resortu przypomniał, w perspektywie unijnej na lata 2021-2027 jest realizowany z poziomu krajowego m.in. program Maluch+, czyli największy w skali Europy program rozwoju opieki nad najmłodszymi dziećmi, na który przeznaczono ok. 5,5 mld zł. Wskazał, że dzięki temu powstanie w Polsce kolejnych 102 tys. miejsc opieki nad maluchami – w żłobkach, klubach dziecięcych, czy w postaci tzw. dziennego opiekuna. Miejsca te otrzymają dofinansowanie do funkcjonowania przez okres pierwszych 3 lat. 

- Jestem przekonany, że będzie to ogromne wsparcie, dzięki któremu rodzice będą mogli szybciej wrócić na rynek pracy. Poprawi to sytuację zawodową, zwłaszcza młodych mam, ale też zmniejszy dysproporcje pomiędzy pracującymi kobietami i mężczyznami - ocenił.

Ponadto - jak mówił - jednym z obszarów wsparcia dla samorządów jest projekt „Cyberbezpieczny Samorząd”, w którym gminy, powiaty i województwa dostają w sumie blisko 1,8 mld zł z budżetu UE oraz budżetu państwa na pomoc w zabezpieczaniu się przed cyberatakami. Dodał, że w uruchomionych już naborach z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, wspierany jest też rozwój zeroemisyjnego transportu miejskiego oraz inwestycje infrastrukturalne, które uodpornią miasta na ekstremalne stany pogodowe, w tym m.in. zapobiegną podtopieniom.

Minister Puda zaznaczył, że samorządy, przy realizacji inwestycji, mogą ubiegać się też o wsparcie z różnych funduszy rządowych

- Pamiętajmy, że wiele inwestycji realizowanych jest wyłącznie z wykorzystaniem środków krajowych - powiedział. Takim przedsięwzięciem - jak mówił - jest np. budowa obwodnicy Węgierskiej Górki w ciągu trasy S1, która jest ważną trasą nie tylko dla Polski, ale znajduje się w korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej, łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej.

Minister powiedział, że inwestycja w S1 to ogromna korzyść przede wszystkim dla mieszkańców miejscowości, które do tej pory były obciążone ruchem tranzytowym. 

- To także oczywiście korzyść dla kierowców, którzy sprawnie włączą się w ruch tranzytowy na trasie S 1 i ominą centra miejscowości - dodał.

Mówiąc o inwestycjach samorządowych Puda, wskazał m.in. liczne remonty dworców i linii kolejowych z programu Inwestycji Dworcowych i programu Kolej Plus.

- W Czechowicach-Dziedzicach rewitalizujemy i modernizujemy historyczny dworzec, który odzyska dawny blask, a jego funkcjonowanie, w powiązaniu z inwestycjami w inne elementy infrastruktury kolejowej przyczyni się do rozwoju miasta i regionu - wymienił.

Innym programem, z którego środki trafiają do gmin i powiatów, - jak powiedział Puda - jest Rządowy Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład

- W ramach VIII edycji do samorządów w całej Polsce trafi prawie 26 mld zł, a od początku programu przekazaliśmy samorządom już ponad 71 mld zł.

Minister mówił również o środkach z Funduszu Dopłat na rozwój budownictwa komunalnego, z rządowego Programu Odbudowy Zabytków na sfinansowanie renowacji oraz odbudowy obiektów historycznych. 

- Dzięki rządowemu wsparciu będą realizowane też wielkie inwestycje w obszarze infrastruktury sportowej, jak m.in. rozbudowa bazy narciarskiej na Kubalonce czy modernizacja skoczni narciarskich w gminie Wilkowice i budowa hali do futsalu w Bielsku-Białej - wskazał. Dodał, że wszystkie te przedsięwzięcia będą miały wpływ na przyśpieszenie wzrostu gospodarczego regionów. 

Źródło

Skomentuj artykuł: