Globalne bogactwo spadło po raz pierwszy od 2008 roku

Globalne bogactwo spadło w ubiegłym roku po raz pierwszy od kryzysu finansowego z 2008 roku, wynika z dorocznego raportu opublikowanego w tym tygodniu. Największe straty, spowodowane wysoką inflacją, odnotowano w Ameryce Północnej i Europie.

Raport Global Wealth Report opublikowany wspólnie przez Credit Suisse i UBS wykazał, że całkowite bogactwo prywatne spadło o 2,4% do 454,4 bln USD, a bogactwo na osobę dorosłą spadło o 3,6% do 84 718 USD do końca 2022 r.

Według oceny analityków najbardziej z tego powodu ucierpieli Amerykanie, ponieważ akcje i obligacje zostały wyprzedane, a waluty ulegały wahaniom, wynika z raportu majątkowego ekonomistów.

Warto zauważyć, że około 1,7 miliona dorosłych Amerykanów straciło w 2022 r. status milionerów. Ponadto 17 260 wypadło z ultra-wysokiego przedziału wartości netto tych o wartości 100 milionów dolarów lub więcej.

Spadł również w 2022 r. o 19% S&P 500 i był to jeden z 10 najgorszych lat dla giełdy od dziewięciu dekad. Straty wymazały większość błyskawicznych zysków z 2021 r., kiedy to rynek wzrósł o ponad 26%.

Analiza wykazała, że znaczna część spadku była spowodowana aprecjacją dolara amerykańskiego w stosunku do kilku innych walut i zauważyła, że straty były silnie skoncentrowane w bogatszych regionach, takich jak Ameryka Północna i Europa, które razem stanowiły większość spadku o łącznej wartości 10,9 biliona dolarów.

„Aktywa finansowe najbardziej przyczyniły się do spadku majątku, podczas gdy aktywa niefinansowe - głównie nieruchomości - pozostały odporne, pomimo szybko rosnących stóp procentowych” 

powiedział ekonomista Anthony Shorrocks, autor raportu.

 „Ale względny wkład aktywów finansowych i niefinansowych może się odwrócić w 2023 r., jeśli ceny domów spadną w odpowiedzi na wyższe stopy procentowe” 

zastrzegł analityk.

W ujęciu rynkowym największe straty wykazały Stany Zjednoczone, a następnie Japonia, Chiny, Kanada i Australia. W raporcie stwierdzono, że Rosja odnotowała największe zyski w ubiegłym roku, a następnie Meksyk, Indie i Brazylia. Światowy spadek zamożności w 2022 r. nastąpił po boomie z poprzedniego roku. Tymczasem Szwajcaria i Hongkong szczyciły się w zeszłym roku najwyższym poziomem bogactwa na osobę dorosłą.

Ewolucja bogactwa okazała się odporna w erze COVID-19 i rosła w rekordowym tempie w 2021 r.” - powiedziała Nannette Hechler-Fayd'herb, globalna szefowa ekonomii i badań w Credit Suisse. Niemniej jednak inflacja, rosnące stopy procentowe i deprecjacja waluty spowodowały odwrócenie tego trendu w 2022 r.

Pomimo doniesień o pierwszym globalnym spadku bogactwa od czasu Wielkiej Recesji, Global Wealth Report dał optymistyczne prognozy na przyszłość, przewidując, że globalne bogactwo wzrośnie o 38% w ciągu najbliższych pięciu lat. Szacuje się, że bogactwo na osobę dorosłą osiągnie 110 270 USD w 2027 r., a liczba milionerów osiągnie 86 milionów, podczas gdy liczba osób o bardzo wysokiej wartości netto (UHNWI) prawdopodobnie wzrośnie do 372 000 osób.
 

Źródło

Skomentuj artykuł: