8 edycja Programu Inwestycji Strategicznych BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) uruchomił nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Od 20 lipca samorządy w całym kraju mogą składać wnioski o wsparcie inwestycji. Nabór potrwa do 16 sierpnia 2023.

W ósmej edycji Programu Inwestycji Strategicznych wnioski mogą składać wszystkie jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich związki. Aktualnie trwają też nabory w pozostałych edycjach – dla stref przemysłowych do 21 lipca oraz dla gmin popegeerowskich do 31 lipca.

Wnioski można składać w 36 obszarach inwestycyjnych. Poziom dofinansowania może wynieść nawet do 95 proc. wartości inwestycji.

W ósmej edycji programu najwyższe wsparcie (do 95 proc.) można uzyskać na inwestycje w infrastrukturę drogową, wodno-kanalizacyjną, w źródła ciepła zeroemisyjnego, gospodarowanie odpadami oraz odnawialne źródła energii.

Każda JST może złożyć 3 wnioski o dofinansowanie wg następujących wytycznych:
-Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł
-Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł
-Jeden wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł

Złożenie wniosku o maksymalnej wartości dofinansowania w wysokości do 2 mln zł jest warunkiem koniecznym, aby samorząd mógł wnioskować także o wsparcie w pozostałych dwóch – wyższych limitach.
Ten rządowy program wsparcia inwestycji samorządów realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego. JST składają wnioski w specjalnej aplikacji. Po zakończeniu naboru BGK przekazuje raport dla Komisji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Komisja ta analizuje wnioski i przygotowuje rekomendację, na podstawie której Prezes Rady Ministrów decyduje o przyznaniu dofinansowania.

W zależności od czasu realizacji inwestycji, środki z programu są wypłacane w całości po jej zakończeniu lub w transzach po wykonaniu kolejnych etapów inwestycji.

Mechanizm finansowania jest taki sam jak we wszystkich wcześniejszych naborach

Źródło

Skomentuj artykuł: