A4 Kraków – Tarnów z trzecim pasem

Rozpoczynają się prace przygotowawcze do rozbudowy kolejnego odcinka autostrady A4. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk zatwierdził Program Inwestycji obejmujący opracowanie dokumentacji dla rozbudowy trasy na odcinku Kraków - Tarnów.

- Wiele odcinków obecnie istniejącej sieci autostrad i dróg ekspresowych w najbliższym czasie, w wyniku spodziewanego dalszego wzrostu natężenia ruchu, wyczerpie możliwości sprawnego prowadzenia transportu. Podobnie jest w przypadku autostrady A4, dlatego (…)rozpoczynamy prace przygotowawcze związane z dobudowaniem trzeciego pasa na obu jezdniach A4 pomiędzy Krakowem a Tarnowem - powiedział minister. 

Autostrada A4 to jedna z najważniejszych arterii komunikacyjnych w Polsce, łącząca zachodnią i wschodnią granicę kraju. To także najważniejsza droga w Małopolsce. Potwierdzają to dane Generalnego Pomiaru Ruchu, przeprowadzone na odc. między Krakowem a Tarnowem po raz pierwszy w 2015 r., trzy lata po połączeniu tych miast autostradą. Wtedy poruszało się nim od 18 tys. (odc. Tarnów Zachód – Tarnów Centrum) do 34 tys. pojazdów na dobę (odcinek Bieżanów – Targowisko). Kolejny pomiar, przeprowadzony w latach 2020-2021, pokazał ogromny, prawie dwukrotny wzrost liczby samochodów korzystających z tej trasy. Na odc. Bieżanów - Targowisko były to już prawie 64 tys. pojazdów (wzrost o 87 proc.), a na przebiegającej wzdłuż granic Tarnowa autostradzie A4 ponad 31 tys. aut (więcej o 74 proc.).

Analizy GDDKiA wskazują, że w 2037 r. między węzłami Kraków Bieżanów i Targowisko poruszać się będzie od 72 do 82 tys. pojazdów, a autostradą wokół Tarnowa od 37 do 41 tys. samochodów na dobę. 

Podpisany przez ministra infrastruktury dokument pozwala na przygotowanie i ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie koncepcji rozbudowy autostrady (Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowe z elementami Koncepcji programowej) oraz uzyskanie decyzji środowiskowej. Wykonanie tych prac zaplanowano do 2028 r., a realizację inwestycji na lata 2031-2034.

Rozbudowa autostrady A4 o dodatkowe pasy ruchu, zgodnie z zapisami w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r., zaplanowana jest na blisko 460-kilometrowym odcinku pomiędzy Krzyżową a Tarnowem. Rozpoczęły się już prace nad dokumentacją przygotowawczą dla odcinka od Krzyżowej do węzła Wrocław Wschód oraz pomiędzy węzłami Balice i ul. Kąpielową w Krakowie. Dla odcinków od granicy woj. opolskiego i śląskiego do Krakowa minister infrastruktury niedawno podpisał Programy Inwestycji na opracowanie dokumentacji.

Skomentuj artykuł: