Blisko 150 nowych mieszkań w Skierniewicach

Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda przekazał władzom Skierniewic dotację w wysokości ponad 18,6 mln zł. Dzięki środkom powstanie 148 mieszkań w dobrym standardzie i o niskim czynszu dla najbardziej potrzebujących mieszkańców miasta.

Skierniewice mają w swoich zasobach ok. 1300 lokali komunalnych. Jak wszędzie w Polsce ich standard i stan jest bardzo różny. Tym bardziej cieszę się, że dzięki rządowemu wsparciu miasto będzie mogło zrealizować dwie duże inwestycje, dzięki któremu lista oczekujących na mieszkanie komunalne znacznie się skróci, a osoby potrzebujące będą mogły mieszkać w godnych warunkach

poinformował minister rozwoju i technologii Waldemara Buda

Cały czas oddawane są nowe mieszkania, których budowa rozpoczęła się w ostatnich dwóch latach. W całym kraju samorządy, spółki zależne i organizacje pożytku publicznego otrzymały w latach 2021-2022 finansowe wsparcie na utworzenie 12,6 tys. mieszkań, z czego:

  •    8664 stanowiły lokale komunalne,
  •    3790 to mieszkania społeczne czynszowe,
  •    114 mieszkania chronione.

Powstaną również 154 miejsca w schroniskach dla osób bezdomnych oraz 105 miejsc w noclegowniach i ogrzewalniach. Łączna kwota przyznanego dofinasowania z Funduszu tylko w latach 2021 i 2022 wyniosła ok. 2,2 mld zł.

Dla porównania w 2014 r. zakwalifikowano do finansowego wsparcia jedynie 121 wniosków, a suma dofinansowania ledwie przekroczyła 81 mln zł. Rok później zakwalifikowano 163 wnioski (dofinansowanie 116,5 mln zł).

Bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat to instrument, który zwiększa liczbę lokali mieszkalnych przeznaczonych dla osób o niskich i przeciętnych dochodach oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym. Źródłem jego finansowania są środki pochodzące z budżetu państwa, których dysponentem jest Minister Rozwoju i Technologii, a bezzwrotnych grantów z Funduszu Dopłat udziela Bank Gospodarstwa Krajowego.

Mieszkania dla Skierniewic

Nowy, dwukondygnacyjny budynek przy ul. Miedniewickiej będzie miał 28 mieszkań. Wszystkie lokale znajdujące się na parterze (13 mieszkań) będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. W budynku znajdzie się też rowerowania, a przed nim będą wydzielone miejsca parkingowe. Całkowity koszt tej inwestycji to blisko 8,5 mln zł, z czego bezzwrotna dotacja pokryje 7,22 mln zł.

Druga inwestycja w Skierniewicach to dwa budynki przy ul. Jana III Sobieskiego, które będą miał w sumie 120 mieszkań przeznaczonych na wynajem przez SIM Łódzkie sp. z o.o. (której miasto Skierniewice jest udziałowcem). Koszt tej inwestycji to 40,5 mln zł, z czego 11,3 mln będzie stanowiło bezzwrotną dotację z Funduszu Dopłat.

Dzięki rządowemu dofinansowaniu w Skierniewicach powstanie w sumie 148 mieszkań. Łączna kwota bezzwrotnych dopłat to 18,618 mln zł.

W latach 2007-2015 z województwa łódzkiego zostało zakwalifikowanych 40 wniosków o dofinansowanie. Kwota wypłaconego wsparcia wyniosła 19 mln zł.  W wyniku realizacji przedsięwzięć powstało 543 lokali mieszkalnych, 68 miejsc w noclegowniach oraz 14 miejsc w schroniskach dla bezdomnych.

W latach 2016-2023 z województwa łódzkiego zostało zakwalifikowanych 57 wniosków. Kwota przyznanego wsparcia wyniosła 123 mln zł, dzięki czemu powstało lub w najbliższej przyszłości powstanie 882 lokali mieszkalnych. Utworzono również konieczną przy tego typu inwestycjach infrastrukturę techniczną.  

Program BSK w liczbach

Budżet rządowego programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego na 2023 r. to aż 1,65 mld zł. Z tego już ponad 1,4 mld zł zostało rozdysponowane dla gmin, miast, spółek miejskich i gminnych, organizacji pozarządowych (w sumie 176 instytucji) na budowę nowych obiektów czy remonty istniejących już budynków i pustostanów. Powstanie 7190 nowych lub całkowicie wyremontowanych lokali mieszkalnych, 302 miejsca w schroniskach dla bezdomnych i 160 w noclegowniach.

Jakie zmiany w programie?

W 2021 r. wszedł w życie tzw. społeczny pakiet mieszkaniowy, w ramach którego m.in. znacznie zwiększono dofinansowanie dla gmin z Funduszu Dopłat oraz wprowadzono rozwiązania ułatwiające gminom tworzenie Społecznych Inicjatyw Mieszkaniowych, wspierających realizację lokalnej polityki mieszkaniowej (w tym podniesiono finansowe wsparcie do nawet 80 proc.).

W 2022 r. MRiT wprowadziło w programie kolejne zmiany, które spowodowały znaczne zwiększenie skali działania programu. To m.in.:

  •    Możliwość zwiększenia wsparcia w trakcie realizacji inwestycji nawet o 20 proc., co jest niezmiernie ważne w sytuacji rosnących cen materiałów i kosztów wykonania robót.
  •    Brak konieczności angażowania własnych środków gminy już na starcie budowy.

Efekty działań MRiT

Źródło

Skomentuj artykuł: