Bułgarski port skorzysta z funduszu BGK

Wiodący portowy operator w Bułgarii, BMF Port Burgas, ustanowił nowy rekord, potwierdzając swoją silną pozycję w branży. Planuje również dalszą rozbudowę swojej infrastruktury przy wsparciu Funduszu Trójmorza, inicjatywy BGK, polskiego banku rozwoju.

W pierwszej połowie 2023 r. całkowite obroty handlowe w BMF Port Burgas osiągnęły wartość niemal 3 mln t, co podkreśla wysoką skuteczność firmy. Port odnotował wzrost wolumenu kontenerów o 12%, w porównaniu z tym samym okresem ub. roku. Te wartości stanowią 49% udziałów w rynku bułgarskim, umacniając pozycję BMF jako siły napędowej sektora morskiego poprzez zyskanie kolejnych 5% w stosunku do konkurencji w danym okresie.

BMF Port Burgas to prywatny, wielofunkcyjny operator portowy, zarządzający terminalami Burgas East II i Burgas West. Zlokalizowany w Zatoce Burgas, wzdłuż wybrzeża Morza Czarnego, BMF Port Burgas obsługuje najbliższy głębokowodny port do Bosforu.

Działając na mocy dwóch umów koncesyjnych z ministerstwem transportu i komunikacji Bułgarii, BMF Port Burgas przez ostatnią dekadę wypracował solidne osiągnięcia w zakresie usług portowych oraz pozyskiwania klientów. Zrealizowane inwestycje strategiczne obejmują rozwój obiektów przeznaczonych dla kontenerów, koncentratu miedzi, LPG, kwasu siarkowego, zboża i ładunków projektowych, zaś kolejne różnorodne projekty są już w przygotowaniu. Dzięki tym działaniom BMF Port Burgas stał się główną morską bramą Bułgarii, która w 2022 r. obsłużyła około 7 mln t ładunków.

W lutym br. BMF Port Burgas podjął istotne kroki, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na transport kontenerów w regionie – oficjalnie rozpoczął budowę pierwszego głębokowodnego nabrzeża dla kontenerowców w Bułgarii. Realizacja stanowi część projektu „Podnoszenie niskoemisyjnego transportu multimodalnego w głównym porcie Burgas z nowymi infrastrukturami dla nabrzeża 28 (REBIRTH28)”, współfinansowanego w ramach programu Łącząc Europę dla transportu.

W ramach projektu powstanie nowy obszar portowy przeznaczony do ruchu kontenerów, obsługiwanych za pomocą zielonych dźwigów i transportowanych koleją na terenie całej Europy. Część projektu poświęcono przywróceniu funkcjonalności torów kolejowych znajdujących się wewnątrz terminalu, przy użyciu elektrycznych lokomotyw manewrowych do przygotowania konwojów, tym samym zwiększając udział transportu kolejowego w porcie.

Dzięki tej rozbudowie Port Burgas BMF zamierza wzmocnić swoją pozycję wiodącego portu kontenerowego w regionie Morza Czarnego i zaoferować lepszą łączność dla firm importujących oraz eksportujących towary. 
BMF Port Burgas jest jednym z najważniejszych aktywów w portfelu Funduszu Trójmorza - specjalistycznego, komercyjnego funduszu inwestycyjnego skoncentrowanego na strategicznych projektach infrastrukturalnych w Europie Środkowo-Wschodniej. Fundusz ten, zainicjowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z innymi bankami i instytucjami rozwoju z regionu, działa na zasadach komercyjnych i ma na celu zapewnienie zdywersyfikowanych inwestycji i atrakcyjnych zwrotów dla swoich interesariuszy.

- Jednym z głównych celów Funduszu Trójmorza było inwestowanie w projekty, które wzmocnią łączność na europejskiej osi północ-południe. BMF Port Burgas doskonale wpisuje się w to założenie, ze względu na swoje strategiczne położenie nad Morzem Czarnym. Ma on kluczowe znaczenie nie tylko dla Bułgarii, ale także dla całego regionu Trójmorza. Dzięki dalszemu rozwojowi portu, możliwości wymiany handlowej dla całej Europy Środkowej i Wschodniej - oraz poza nią - znacznie się zwiększą

 - podkreśla Krzysztof Senger, dyr. w BGK i członek zarządu Funduszu Trójmorza.

Źródło

Skomentuj artykuł: