Cała Via Carpatia coraz bliżej

Rozpoczyna się budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla w woj. podkarpackim. Ruszają ponadto prace budowlane na odcinkach S19 Bielsk Podlaski – Boćki i Boćki – Malewice w woj. podlaskim o łącznej długości 28 km. Inwestycje te realizowane są w systemie Projektuj i buduj w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r.

Jeden z najważniejszych społeczno-gospodarczo-politycznych projektów obecnego rządu, czyli międzynarodowa trasa Via Carpatia, łącząca państwa bałtyckie, przez Polskę, z południem Europy, jest coraz bliżej zrealizowania. Rozpoczynają się prace budowlane na trzech kolejnych odcinkach drogi ekspresowej S19 w woj. podlaskim i podkarpackim. To w sumie 40 km nowoczesnej, bezpiecznej i wygodnej trasy - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. 

Nowe odcinki dróg

GDDKiA przekazała plac budowy wykonawcy zadania, firmie Strabag. Wykonawca przystąpi do budowy dróg technologicznych oraz objazdów tymczasowych, a także wykonania wykopów oraz wzmocnień podłoża na obiektach mostowych.  Dodatkowo, wykonawca będzie realizował prace związane z wyburzeniami budynków, budową wodociągu do Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP) oraz usuwaniem kolizji z sieciami gazowymi, elektroenergetycznymi, teletechnicznymi oraz wodociągowo-kanalizacyjnymi.

W ramach zadania o wartości 478,9 mln zł wybudowany zostanie nowy odcinek dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 10,1 km, z dwoma pasami ruchu w obu kierunkach. Powstanie także węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie Dukli, łączący drogę ekspresową S19 z obecną DK19 oraz drogą powiatową nr 1956R. W ciągu głównym drogi ekspresowej powstanie 20 obiektów inżynierskich: trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty.

Odcinek drogi ekspresowej S19 Miejsce Piastowe - Dukla przebiega przez teren o złożonej budowie geologicznej. Dzięki budowie drogi ekspresowej S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż DK19. Kierowcy skorzystają z nowej trasy w 2025 r.

Odcinek S19 Bielsk Podlaski – Boćki będzie miał długość ok. 12,2 km. Dwujezdniowa trasa przebiegać będzie nowym śladem na zachód od istniejącej DK19 i będzie przedłużeniem odcinka Haćki – Bielsk Podlaski. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 11 obiektów mostowych w tym pięć wiaduktów nad drogą ekspresową. Wartość kontraktu to ok. 309,4 mln zł.

Czytaj więcej w tym temacie

Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy

Odcinek S19 Boćki – Malewice o długości ok. 15,9 km powstanie jako dwujezdniowa trasa i  przebiegać będzie nowym śladem na wchód od istniejącej DK19. Jego przedłużeniem będzie odcinek S19 kończący się w Chlebczynie na terenie woj. mazowieckiego, dla którego obecnie procedowany jest wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).W ramach inwestycji wybudowanych zostanie 10 wiaduktów, pięć mostów, przejście dla zwierząt dużych nad drogą ekspresową oraz sześć przepustów stalowych. Wartość kontraktu to ok. 343,6 mln zł.

Szlak Via Carpatia to kluczowy korytarz transportowy łączący Europę Północną i Południową. Na terenie Polski trasa będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19 przebiegające przez teren pięciu województw: podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

Droga ekspresowa S19 w województwie podlaskim, rozpoczynająca się na granicy z Białorusią, będzie miała ponad 177 km długości. W realizacji są odcinki o długości 92 km, w przygotowaniu jest 40 km trasy, a na etapie przetargu zadania o długości 46 km.  

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km. Kierowcy korzystają już z 81,8 km tej trasy na odcinku Lasy Janowskie – Rzeszów Południe. Mieszkańcy Podkarpacia uzyskali również szybkie połączenie z Warszawą poprzez S19 i S17, a kierowcy z woj. lubelskiego z autostradą A4. Kolejne 72,9 km trasy Via Carpatia są w realizacji, czyli w budowie, na etapie uzyskiwania decyzji ZRID lub opracowywania dokumentacji do ZRID. Na etapie przetargu, przed wyborem najkorzystniejszej oferty, są ostatnie dwa odcinki S19 o łącznej długości 11,6 km. 

Skomentuj artykuł: