Decyzja lokalizacyjna dla gazociągu przyłączeniowego do bloku gazowo-parowego w Rybniku

W lipcu 2023 r. Wojewoda Śląski wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia do nowoczesnego bloku gazowo-parowego w Rybniku.  W ramach projektu powstanie gazociąg o długości 4,5 km i średnicy 500 mm oraz stacja pomiarowa o przepustowości 160 tys. m3/h. Gazociąg zostanie połączony z planowanym do budowy gazociągiem Racibórz – Rybnik. 

Aby umożliwić przyłączenie do sieci przesyłowej nowej jednostki gazowo-parowej – oprócz gazociągu przyłączeniowego – Gaz-System zrealizuje dodatkowo budowę dwóch połączeń: Kędzierzyn-Koźle – Racibórz o długości około 37 km oraz połączenia Racibórz – Rybnik o długości ponad 38 km, stanowiącego część planowanego gazociągu Racibórz – Oświęcim. Te trzy kluczowe projekty inwestycyjne realizowane przez spółkę zapewnią łącznie dostawy 1 mld m3 gazu rocznie do bloku gazowo – parowego w Rybniku.

Powstający w Rybniku – największy w Polsce i jeden z największych w Europie – blok gazowo-parowy ma zostać zakończony w 2026 r. Przyczyni się on do zmniejszenia emisyjności krajowej gospodarki i poprawy jakości powietrza w regionie. Inwestycja spowoduje również zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz uatrakcyjni region pod kątem dostępności do infrastruktury przesyłowej gazu. Jednocześnie stworzy warunki do przyłączania do sieci przesyłowej nowych odbiorców, szczególnie z sektora elektroenergetycznego i ciepłowniczego.

Inwestycja stanowi element szerszego programu inwestycyjnego prowadzonego przez Gaz-System pod nazwą Coal2Gas, który znajduje się w Planie Inwestycyjnym spółki na lata 2023-2025. Gazociągi z Programu Coal2Gas docelowo stanowić będą układ gazociągów przesyłowych zasilających Śląsk i Podbeskidzie w układzie pierścieniowym. 

Skomentuj artykuł: