Fundusze ETF BTC mają już ponad 3% wszystkich bitcoinów

Fundusze ETF BTC zgromadziły na koniec stycznia ponad 3% wszystkich istniejących bitcoinów (BTC) - wynika z niedawno upublicznionej informacji na portalu NASDAQ. Pokazuje to rosnący trend inwestycji instytucjonalnych w bitcoina, czemu trudno się dziwić biorąc pod uwagę korzyści, jakie bitcoinowe fundusze ETF oferują tego typu inwestorom, zauważają analitycy Binance, największej giełdy kryptowalutowej na świecie i wiodącego ekosystemu blockchain, w swoim raporcie.

Bitcoinowe fundusze ETF (exchange-traded funds) to narzędzia mające umożliwić inwestorom bezpieczny dostęp do kryptowalut bez konieczności obsługi „fizycznego” bitcoina i portfela kryptowalutowego. Chociaż na rynku były już wcześniej dostępne tego typu instrumenty, to śledziły one jedynie wycenę kontraktów terminowych. Dlatego rynek od lat z niecierpliwością czekał na zatwierdzenie pierwszego w historii Wall Street funduszu ETF bazującego na cenie rynku kasowego (spot), co stało się 11 stycznia br. Wtedy to amerykańska Komisja ds. Papierów Wartościowych i Giełdy zatwierdziła 11 takich funduszy.

Posiadanie prze te fundusze 3% wszystkich Bitcoinów po niecałym miesiącu od ich zatwierdzenia to nie tylko imponująca liczba, ale też odzwierciedlenie rosnącego zaufania instytucjonalnych inwestorów do Bitcoina jako wiarygodnej klasy aktywów. Dlaczego? Zdaniem Binance, wynika to z kilku poniżej wyliczonych powodów.

  • Fundusze ETF BTC umożliwiły inwestorom instytucjonalnym dywersyfikację ryzyka w portfelu inwestycyjnym przez dodanie aktywów cyfrowych, takich jak bitcoin, o niskiej korelacji z tradycyjnymi klasami aktywów. Może to pomóc w zabezpieczeniu przed zmiennością rynku.
  • Inwestorzy instytucjonalni zyskali też możliwość ekspozycji na ruchy cenowe bitcoina bez konieczności bezpośredniego posiadania tej kryptowaluty, co jest dla nich ważne, bo z reguły preferują oni pasywne strategie inwestycyjne.
  • Bardzo duże znaczenie ma też dla nich transparentność cenowa - ETF-y śledzą rzeczywiste ceny bitcoina w czasie rzeczywistym, co umożliwia inwestorom instytucjonalnym jasne określenie wartości ich inwestycji w dowolnym momencie w trakcie godzin handlowych.
  • Fundamentalne znaczenie dla inwestorów instytucjonalnych ma też możliwość uczestnictwa w rynku cyfrowych aktywów w dobrze im znanym środowisku, bo ETF-y są notowane na giełdach papierów wartościowych, takich jak NYSE i Nasdaq.

Adopcja ETF BTC przez instytucje oznacza istotny postęp w rozwoju rynku kryptowalut. Przynosi ona większą akceptację, zwiększoną płynność i głębokość rynku, co prowadzi do bardziej zrównoważonych cen i mniejszej zmienności, komentują analitycy Binance.

Binance to wiodący w skali globalnej ekosystem blockchain, a w pakiecie produktów ma m.in. największą na świecie pod względem obrotów giełdę kryptowalut. Platforma Binance, z której korzystają miliony użytkowników, oferuje możliwość handlu kryptowalutami, edukacji, a także dostęp do branżowych danych i badań. Binance prowadzi także rozbudowaną działalność charytatywną, a także inwestuje w rozwiązania zdecentralizowane i infrastrukturalne. Więcej informacji o Binance można znaleźć na stronie: https://www.binance.com.

Skomentuj artykuł: