Gaz-System chce rozwinąć Gazoport w Świnoujściu

Głównym celem inwestycyjnym Gaz-Systemu w 2024 r. będzie zakończenie rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu, która umożliwi dostawy do Polski 8,3 mld m sześc. gazu rocznie - poinformowała spółka. Zapowiedziała też kontynuację prac nad gazowym Korytarzem Centrum – Wschód.

Gaz-System - operator krajowego systemu przesyłu gazu poinformował o działaniach inwestycyjnych jaki podejmie w 2024 r. zgodnie z Krajowym Dziesięcioletnim Planem Rozwoju (KDPR). Zaznaczono, że plan dotyczy zadań o charakterze strategicznym dla bezpieczeństwa energetycznego kraju i regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Cele inwestycyjne Gaz-Systemu na rok 2024 to przede wszystkim, jak wskazała spółka, zakończenie rozbudowy istniejącego terminalu LNG w Świnoujściu. podkreśliła, że rozbudowa umożliwi dostarczenie do krajowego sytemu przesyłowego 8,3 mld m sześc. gazu rocznie. Obecna zdolność regazyfikacyjna terminalu to 6,2 mld m sześc. rocznie.

Jako kolejną ważne zadanie w 2024 r. operator wymienił prace dotyczące terminala FSRU w Zatoce Gdańskiej, którego budowa ma podnieść bezpieczeństwo energetyczne Polski. Pływający terminal ma być kolejnym, nowym źródłem dostaw gazu o zdolności regazyfikacyjnej wynoszącej 6,1 mld m sześc./r. "W 2024 r. planowana jest kontynuacja prac projektowych dla części morskiej oraz realizacja prac przygotowawczych dla części lądowej, w ramach której powstać ma gazociąg o długości 250 km" - poinformował Gaz-System, dodając, że gazociąg ma umożliwić rozprowadzenie gazu z rejonu Gdańska do centralnej Polski i dalej. "Oddanie do użytkowania całej inwestycji planowane jest w perspektywie 2027/2028 roku" - wskazała spółka.

Gaz-System zapowiedział też kontynuację prac nad Korytarzem Centrum – Wschód. W 2024 r. kontynuowane będą prace projektowe dotyczące gazociągu Wronów-Rozwadów-Strachocina (uzyskanie decyzji środowiskowej)."Połączenie stanowi przedłużenie wybudowanego w 2023 r. gazociągu Gustorzyn-Wronów zwiększającego możliwości przesyłu gazu do południowo-wschodniej części kraju" - zaznaczyła spółka.

Operator zwrócił też uwagę na inwestycje w ramach planu połączenia Krajowego Systemu Przesyłowego z Systemem Gazociągów Tranzytowych (STG). 

"Zapewni to wzrost potencjału krajowego systemu przesyłowego gazu oraz pozwoli na włączenie do systemu przesyłowego infrastruktury, która była dotąd wykorzystywana jedynie do tranzytu paliwa przez terytorium Polski. "W ujęciu ogólnokrajowym oznacza to poprawę efektywności i elastyczności dostaw gazu"

stwierdziła spółka.

W tym obszarze w KDPR Gaz -Systemu zakłada budowa dwukierunkowego układu regulacyjno – pomiarowego w Zambrowie, w Wydartowie, budowa jednokierunkowego układu regulacyjno – pomiarowego w Ciechanowie i w Długiej Goślinie, dostosowanie SSRP Włocławek do pracy dwukierunkowej oraz rozbudowę węzła oraz budowę tłoczni Lwówek.

Zaznaczono, że te przedsięwzięcia zostaną oddane do użytkowania w tym samym czasie. "Termin ich oddania będzie zależał od terminu oddania do eksploatacji tłoczni gazu we Lwówku, który planowana jest w 2026 r." - zaznaczono w KDPR spółki.

System Gazociągów Tranzytowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej to częścią mierzącego około 4000 km gazociągu Jamał-Europa, który do końca kwietnia 2022 r. tłoczył rosyjski gaz do Polski i na Zachód Europy. Długość polskiego odcinka gazociągu wynosi 683,9 km. Właścicielem SGT jest spółka EuRoPol Gaz, a operatorem polskiego odcinka gazociągu jamalskiego jest Gaz-System.

Spółka poinformowała również, że w ramach programu Nowa Koncepcja Zasilania Warszawy, w 2024 r. planowana jest kontynuacja budowy Gazociągu Warszawskiego (Rembelszczyzna – Mory). "Jest to gazociąg zwiększający ilość dostępnego gazu dla potrzeb rozwoju aglomeracji warszawskiej, zarówno klientów indywidualnych jak i odbiorców z sektora elektroenergetyki i ciepłownictwa" - dodała spółka. Zakończenie realizacji inwestycji Gaz - System zaplanował na 2025 r.

Spółka przypomniał, że prowadzi też program Coal2Gas, którego głównym celem jest stworzenie możliwości zastąpienia węgla gazem ziemnym w przedsiębiorstwach elektroenergetycznych, ciepłowniczych, co pozwoli na zmniejszenie emisji szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych do atmosfery.

"W ramach Coal2Gas w 2024 r. rozpocznie się budowa dwóch gazociągów Racibórz – Rybnik i Kędzierzyn Koźle – Racibórz, które doprowadzą gaz ziemny do bloku gazowo-parowego w Rybniku. Przekazanie gazociągów do eksploatacji nastąpi w 2026 r."

 - wskazał Gaz-System.

Dodał, że w 2024 r. planowany jest odbiór gazociągu Oświęcim – Tworzeń, który będzie stanowił źródło zasilania dla budowanych aktualnie bloków parowo-gazowych Zakładów Chemicznych Synthos Dwory w Oświęcimiu. "Lokalizacja gazociągu i jego parametry pozwolą na przyłączenie kolejnych odbiorców z branży elektroenergetycznej oraz zwiększenie dostaw do sieci dystrybucyjnej" - zaznaczono. W ramach programu projektowany jest również gazociąg Skoczów – Komorowice – Oświęcim.

Należący w 100 proc. do Skarbu Państwa operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System odpowiada za przesył gazu ziemnego, zarządza najważniejszymi gazociągami w Polsce oraz jest właścicielem i operatorem terminala LNG w Świnoujściu.

Jak poinformował Gaz-System w 2023 r. długość sieci przesyłu gazu jaką zarządza Gaz-System wzrosła z 11 792 km do 12 121 km gazociągów, wielkość przesłanego paliwa gazowego z uwzględnieniem gazu zaazotowanego oraz PMG osiągnęła poziom 19,2 mld m sześc. W 2022 r. było to 18,94 mld m sześc. Pojemność podziemnych magazynów gazu wyniosła 3,328 mld m sześc. podczas gdy w 2022 r. było to 3,2 mld m sześc. 

Źródło

Skomentuj artykuł: