Jest promesa dla lotniska CPK

Urząd Lotnictwa Cywilnego wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego - Centralnego Portu Komunikacyjnego - przekazała spółka CPK. Dodano, że w promesie ustalono warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na założenie lotniska.

"Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wydał promesę zezwolenia na założenie lotniska użytku publicznego - Centralnego Portu Komunikacyjnego pod Warszawą. To kolejny ważny krok spółki CPK" - poinformowano w dzisiejszym komunikacie CPK. Dodano, że dokument jest zapewnieniem, że po spełnieniu wymogów ustawy Prawo lotnicze wnioskujący uzyska zezwolenie na założenie lotniska.

Jak wyjaśniono, w promesie ustalono warunki niezbędne do uzyskania zezwolenia na założenie lotniska oraz okres jej ważności. Promesa będzie jednym z załączników do wniosku o decyzję lokalizacyjną, poprzedzającą z kolei wniosek o pozwolenie na budowę - dodano.

"Otrzymanie promesy przez CPK umożliwia spółce utrzymanie ambitnego harmonogramu" - stwierdzono. Przypomniano, że w czerwcu Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny, co "było jednoznaczne z określeniem planu rozwoju nowego portu lotniczego do końca 2060 r.".

Spółka CPK przypomniała, że w lipcu Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał decyzję środowiskową dla budowy lotniska i węzła kolejowego CPK. "Był to efekt złożenia w październiku 2022 r. przez spółkę szczegółowego raportu środowiskowego" - dodano.

"Centralny Port Komunikacyjny przeszedł z fazy planowania do projektowania i budowy. Od kilku miesięcy trwają budowlane prace przygotowawcze"

 - zaznaczono. Jak stwierdzono, spółka przejmuje coraz większy obszar przyszłego lotniska.

Zwrócono uwagę, że do Programu Dobrowolnych Nabyć (PDN) zgłosiło się ponad 1250 właścicieli posiadających ponad 3550 ha, z czego akty notarialne są zawarte dla ok. 850 ha.

"Prowadzone są rozbiórki i przeprowadzki. Na potrzeby projektowe i budowlane realizowanych jest również kilkaset odwiertów geologicznych. Ich celem jest zbadanie jakości i nośności podłoża" 

- przekazano.

Zgodnie z cytowanymi w komunikacie prognozami Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Lotniczych (IATA), "w 2060 r. lotnisko może już obsługiwać do 65 mln pasażerów, co będzie jednoznaczne z rozbudową do trzech dróg startowych i realizacją ok. 450 tys. operacji lotniczych rocznie".

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 tys. ha, ma być wybudowany port lotniczy, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać do 40 mln pasażerów rocznie. W skład CPK wejdą też inwestycje kolejowe: węzeł w bezpośredniej bliskości portu lotniczego i połączenia na terenie kraju, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami w czasie nie dłuższym niż 2,5 godz.

CPK ma zostać uruchomiony w 2028 r. wraz z węzłem kolejowym i odcinkiem Kolei Dużych Prędkości Warszawa–Łódź. Reszta inwestycji kolejowych CPK jest zaplanowana do połowy kolejnej dekady.

Spółka CPK jest w 100-proc. własnością Skarbu Państwa

Źródło

Skomentuj artykuł: