Kolejne 100 mln zł na 100 obwodnic

Zwiększenie limitu na realizację "Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-2030" o łącznie 100 mln zł w latach 2023-2026 przewiduje projekt nowelizacji uchwały Rady Ministrów, o którym poinformowano w wykazie prac legislacyjnych rządu. Środki na ten cel mają pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego.

"Istotą rozwiązań ujętych w projekcie jest zwiększenie limitu na realizację Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020–2030 o łącznie 0,1 mld zł w latach 2023-2026" - wskazano w informacji zamieszczonej w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu.

Środki na ten cel mają pochodzić z Krajowego Funduszu Drogowego. Organem odpowiedzialnym za opracowanie projektu jest Ministerstwo Infrastruktury, a planowany termin przyjęcia to III kw. 2023 r.

Przyczyną wprowadzenia rozwiązań planowanych w projekcie – wskazano – jest utrzymujący się od 24 lutego 2022 r. wzrost cen i usług na projektach budowlanych. Jak oceniono, dotychczasowe działania podejmowane w tym zakresie "nie były w pełni skuteczne i wymagana jest dalsza interwencja, mająca na celu zachowanie stabilności na rynku inwestycji infrastrukturalnych poprzez zwiększenie limitów waloryzacyjnych na kontraktach ofertowanych przed 24 lutego 2022 r.".

Źródło

Skomentuj artykuł: