Miliony z funduszy unijnych na infrastrukturę transportową

Sześć  projektów infrastrukturalnych otrzyma prawie 722 mln zł wsparcia  z unijnego Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). W Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisano w piątek umowy na dofinansowanie projektów.  Chodzi m.in. o rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej i poprawę dostępu do portów w Szczecinie i w Świnoujściu oraz dostosowanie  peronów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

W ramach podpisanych umów  inwestycje w pięciu województwach otrzymają  dofinansowanie unijne o wartości prawie 722 milionów złotych. Ale to nie są tylko liczby, to przede wszystkim wartość dodana dla ludzi i środowiska. Szczególnie bliski jest mi projekt modernizacji 22 peronów w 15 lokalizacjach, który wpisuje się w założenia programu Dostępność Plus

podkreśliła Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Cztery z sześciu podpisanych umów dotyczą inwestycji w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Łączna ich wartość to ponad 1 mld zł, z czego kwota dofinansowania przekroczy 555 mln zł. Projekty zakładają przebudowę nabrzeży w portach oraz budowę dróg dostępowych do portów. Prace będę prowadzone także w rejonie Kanału Dębickiego w szczecińskim porcie – zostanie on pogłębiony i poszerzony. Efektem tych działań będzie bezpieczniejsza nawigacja statków morskich oraz stały wzrost wielkości obsługiwanych towarów. To także szansa na pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu.
Projekt "Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w portach w Szczecinie i w Świnoujściu" wiąże się z ochroną środowiska i ograniczeniem zanieczyszczeń powodowanych przez statki. Terminale portowe zostaną tak zmodernizowane, by zapewnić wpływającym statkom nowoczesną obsługę, dbając jednocześnie o środowisko naturalne. Powstanie też infrastruktura umożliwiająca zasilanie promów morskich energią elektryczną z lądu oraz odbiór ścieków sanitarnych Wymierne korzyści dla środowiska przyniesie tez modernizacja sieci ciepłowniczej, budowa sieci magistralnych kanalizacji wód opadowych oraz objęcie nowych rejonów portu kanalizacją sanitarną.
Według informacji resortu funduszy i polityki regionalnej, ponad 81 mln zł unijnego dofinansowania z POIiŚ dostanie PKP PLK. Głównym celem inwestycji jest ułatwienie korzystania z kolei osobom o ograniczonej możliwości poruszania się oraz osób z niepełnosprawnościami. Całkowita wartość to 119,2 mln zł. Projekt obejmuje przebudowę 22 peronów w 15 lokalizacjach, w 3 województwach: kujawsko – pomorskim, łódzkim i wielkopolskim.
Fundusze unijne zostaną wykorzystane też na odbudowę zabudowy regulacyjnej Odry. Dzięki realizacji projektu poprawią się warunki nawigacyjne na rzece. Dofinansowanie unijne z POIiŚ wyniesie ponad 84,2 mln zł. Całkowity koszt inwestycji to ponad 117 mln zł.

Źródło

Skomentuj artykuł: