Obwodnica Zabierzowa za prawie 670 mln zł

Budimex podpisał z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Krakowie umowę na realizację w formule „buduj” obwodnicy Zabierzowa w ciągu drogi krajowej nr 79. W imieniu generalnego wykonawcy umowę podpisał Maciej Lorenc, dyr. Rejonu Dywizji Budownictwa Infrastrukturalnego Budimex. 

Inwestycja obejmuje swym zakresem kontynuację projektowania oraz budowę obwodnicy miejscowości Zabierzów na DK 79 (po stronie północnej), klasy GP o długości 10,3 km, która omija tereny zabudowane, a jednocześnie obsługuje tereny przyległe poprzez drogi zbiorcze i 3 skrzyżowania (w Zabierzowie, Bolechowicach i Rudawie). 

- Budimex rozpocznie prace niezwłocznie po podpisaniu umowy.  Prace przygotowawcze do budowy na miejscu prac rozpoczną się w sierpniu tego roku. Zrobimy wszystko, tak jak na wszystkich naszych budowach, aby zrealizować inwestycję w terminie i zmniejszyć wszystkie niezbędne utrudnienia dla mieszkańców i kierowców do minimum

mówił podczas podpisania umowy Artur Popko, prezes Budimex.

W ramach inwestycji wykonane zostaną następujące prace; budowa układu drogowego – nowy ślad DK79 wraz z drogami towarzyszącymi, budowa obiektów inżynierskich (tunel o długości 317 m , mosty, wiadukty, przejścia dla zwierząt) przebudowę infrastruktury sieci uzbrojenia terenu: energetyka, telekomunikacja i sieci wod-kan-gaz, budowa odwodnienia i oświetlenia drogowego, budowa kanału technologicznego i urządzeń SRZ, wykonanie elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego itp.

- Inwestycja jest wymagająca inżyniersko - z dużą liczbą obiektów mostowych i wiaduktami. Cześć prac będzie prowadzona także w sąsiedztwie ruchu samochodowego. Szczególnym odcinkiem będzie ponad 300-metrowy tunel – mówi Maciej Lorenc, dyr. Rejonu Budimex odpowiedzialny za realizację inwestycji. 

Na budowanej obwodnicy powstaną poza tunelem także cztery mosty, siedem wiaduktów i kładka ‎dla pieszych przy ul. Kasztanowej. Przebudowana zostanie infrastruktura, w tym energetyczna i ‎telekomunikacyjna oraz sieci wodno-kanalizacyjna i gazowa. Wybudowane zostanie odwodnienie, ‎zbiorniki retencyjne, przejścia dla zwierząt, ekrany akustyczne i oświetlenie drogowe.   

Wartość kontraktu to prawie 676 mln zł brutto (549 mln zł netto). Wykonawca na ‎budowę obwodnicy ma 37 miesięcy, nie licząc przerw zimowych trwających od 16 grudnia do 15 ‎marca. Planowany termin zakończenia budowy to sierpień 2027 roku. ‎

Okres gwarancji dla głównych robót wyniesie 10 lat a na obiekty mostowe, tunel oraz konstrukcje kształtujące dojazdy do tunel do 15 lat.

To kolejna inwestycja realizowana przez Budimex w woj. małopolskim. W 2022 roku Budimex zakończył budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie dla Urzędu Miasta Krakowa oraz odcinek magistrali kolejowej E30 Trzebinia – Krzeszowice między stolicą Małopolski i Katowicami.

Skomentuj artykuł: