Ogromne zainteresowanie warsztatami PGE

PGE Polska Grupa Energetyczna przeprowadziła warsztaty informacyjne dla potencjalnych dostawców produktów i usług do budowy morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Wydarzenie odbyło się w formie transmisji online i zgromadziło blisko 500 firm, z których ponad  400  stanowiły firmy krajowe.

Warsztaty informacyjne dla dostawców produktów i usług zainteresowanych współpracą przy projekcie budowy morskich farm wiatrowych dla PGE odbyły się w piątek 18 czerwca b.r. W warsztatach wzięli udział przedstawiciele PGE, PGE Baltica, jak również duńskiej firmy Ørsted. Wydarzenie zgromadziło blisko 500  firm, z których ponad 400 stanowiły firmy krajowe.

Podczas warsztatów uczestnicy mogli m.in.: zapoznać się z harmonogramem  inwestycji PGE w morskie farmy wiatrowe, zakresem prowadzonych prac, czy planami rozwoju infrastruktury portowej. Został również zaprezentowany portal zakupowy PGE, tak żeby ułatwić potencjalnym wykonawcom uczestnictwo w przetargach organizowanych przez PGE. Została stworzona również możliwość wpisania się do bazy potencjalnych dostawców PGE. Zaprezentowane zostały również przykłady budowania lokalnego łańcucha dostaw przez duńskiego partnera PGE - firmę Ørsted.  

To kolejne warsztaty PGE z potencjalnymi wykonawcami. PGE zrealizowała już także spotkania z firmami zainteresowanymi udziałem w postępowaniach z obszaru ciepłownictwa i lądowej energetyki wiatrowej.

W planach PGE ma kolejne spotkania z potencjalnymi kontrahentami z branży morskiej energetyki wiatrowej, aby na bieżąco informować i zachęcać ich do udziału w projekcie offshore. PGE będzie na bieżąco publikować informacje o toczących się procesach inwestycyjnych i zakupowych skierowanych na rynek, jak również zapewni otwarty dostęp do udziału w tych procesach przez każdego zainteresowanego wykonawcę.

PGE jest liderem procesu transformacji energetycznej w Polsce oraz kreatorem rozwoju krajowych kompetencji w obszarze offshoru. Celem spółki jest stworzenie lokalnego łańcucha dostaw, który przyczyni się do wsparcia krajowych przedsiębiorców i tym samym da impuls polskiej gospodarce. Kontrakty w modelu offshore będą realizowane w oparciu o polskie regulacje prawne, co znacząco ułatwi krajowym przedsiębiorcom proces realizacji takich umów i znacząco zmniejszy koszty operacyjne ubiegania się o takie kontrakty.

Źródło

Skomentuj artykuł: