Ostatni ZRID dla A2 Warszawa – Kukuryki na terenie woj. mazowieckiego

Wojewoda Mazowiecki zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odc. obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek VIII o długości ponad 12,5 km. Podpisanie tej decyzji to zakończenie całego procesu administracyjnego dla autostrady A2. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.
 

Wydałem decyzję dla ostatniego odcinka autostrady A2 realizowanego w województwie mazowieckim. Jest to jedna z najważniejszych inwestycji drogowych nie tylko dla naszego regionu, ale przede wszystkim dla całego kraju. Jej realizacja usprawni znacząco komunikację między wschodnimi i zachodnimi województwami, a przede wszystkim poprawi bezpieczeństwo osób podróżujących po Polsce. Ta inwestycja jest kluczowa do zmniejszenia różnic społeczno-gospodarczych między regionami Polski i pozwoli na zachowanie zrównoważonego rozwoju gospodarczego w naszym kraju. Ten korytarz łączący wschodnią ścianę z zachodnią był wyczekiwany przez wszystkich. Tym bardziej cieszę się, że mogłem złożyć podpis pod tą decyzją, która kończy proces administracyjny dla tak ważnej inwestycji

powiedział Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński

Przedmiotem inwestycji jest budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), odcinek VIII o długości ponad 12,5 km. Z projektowanym odcinkiem autostrady przebudowane będą drogi lokalne i poprzeczne oraz wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie umożliwiające połączenie z istniejącą siecią dróg. Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w województwie mazowieckim (powiat łosicki na terenie gminy Huszlew) oraz w województwie lubelskim (powiat bialski na terenie gmin Międzyrzec Podlaski i Biała Podlaska).

W ramach realizacji inwestycji wykonane zostaną prace tj. m.in.: budowa jezdni autostrady wraz z rowami drogowymi o długości 12,51 km, przebudowa odcinków istniejących dróg, budowa dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym autostrady, budowa oświetlenia, budowa zjazdów publicznych i indywidualnych.

Powyższa decyzja jest ostatnim ZRID dla autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na terenie woj. mazowieckiego. Wojewoda Mazowiecki w 2021 r. zatwierdził projekt budowlany i wydał zezwolenia na realizację inwestycji drogowej na odc. od węzła Ryczołek (bez węzła) do węzła Groszki (z węzłem) i pomiędzy węzłami Gręzów i Swoboda. W 2022 r. Wojewoda wydał ZRID na odcinku „węzeł Ryczołek (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) – Siedlce, odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Gręzów” (bez węzła)”. W tym roku zostały już wydane decyzje dla odc. obwodnicy Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem) odcinka VI drogi z węzłem „Borki” i odcinka VII drogi z węzłem „Łukowisko”.

Skomentuj artykuł: