Podłęże - Piekiełko: Po ponad 20 latach przerwy na trasę znów wyjadą pociągi

Ruszyły prace budowlane na wielkiej rządowej inwestycji kolejowej, popularnie zwanej "Podłęże – Piekiełko". Składa się ona z dwóch komponentów: to modernizacja linii kolejowej nr 104 Chabówka – Nowy Sącz oraz budowa linii Podłęże – Szczyrzyc – Tymbark/Mszana Dolna.

Inwestycja prowadzona jest etapami. Modernizacja linii 104 rozpoczyna się od odcinków Klęczany – Nowy Sącz oraz Chabówka – Rabka Zaryte. Przedsięwzięcie przyczyni się do rozwoju kolei w regionie i wzrostu znaczenia tego ekologicznego środka transportu. – Rozpoczęcie prac budowalnych w ramach projektu „Podłęże – Piekiełko” oznacza spełnienie naszych deklaracji i wsłuchanie się w oczekiwania mieszkańców. Walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym i realizujemy wielkie projekty konieczne do zrównoważonego rozwoju kraju – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Dzięki inwestycji, po ponad 20 latach przerwy na trasę będą mogły wyjechać pociągi. Podróżni i mieszkańcy, m.in. Sądecczyzny, Limanowszczyzny, Podhala oraz innych regionów zyskają nowe możliwości komunikacji.
– Inwestycje PKP Polskich Linii Kolejowych SA, konsekwentnie realizowane w Małopolsce, jak również w każdym regionie Polski - zapewniają rozwój kolei. Dzięki temu zwiększa się dostępność komunikacyjna, komfort i bezpieczeństwo. To w efekcie przekłada się na wzrost atrakcyjności transportu kolejowego i na decyzje pasażerów, którzy częściej wybierają podróże pociągiem – powiedział prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych Ireneusz Merchel.

Wykonawca odcinka linii kolejowej Klęczany – Nowy Sącz przygotował teren budowy. We wrześniu ruszyły już pierwsze prace budowlane. Istniejące elementy torów, obiektów inżynieryjnych zostaną rozebrane. W zamian wybudowana będzie nowa infrastruktura kolejowa, w tym m.in. tory wraz z siecią trakcyjną, obiekty inżynieryjne oraz urządzenia sterowania ruchem kolejowym.

Istotny zakres prac stanowi przebudowa stacji Marcinkowice oraz przystanków Nowy Sącz Chełmiec i Nowy Sącz Miasto. Powstaną na nich nowe, wyższe perony, ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z pociągów. Przejście podziemne, winda i dojścia do peronów ułatwią dostęp do kolei wszystkim podróżnym. Zwiększy się dostępność komunikacyjna, zapewniony będzie komfort, bezpieczeństwo w połączeniach regionalnych, a także dalekobieżnych.

Prace realizowane są także na odcinku Chabówka – Rabka Zaryte. Obecnie, oprócz usuwanych kolizji z siecią gazową, wodociągową oraz elektroenergetyczną i teletechniczną, wykonywane są m.in. roboty ziemne. Są one związane ze wzmocnieniem dróg i gruntu oraz z budową przejść pod torami w Rabce Zaryte i w Rabce Zdroju, a także mostów i przepustów.

Wartość realizowanych prac, wynikająca z umów z wykonawcami na odcinku Klęczany – Nowy Sącz i Chabówka - Rabka Zaryte, to nieco ponad 1,1 mld zł.

Modernizacja linii nr 104 Chabówka – Nowy Sącz, jest częścią większego przedsięwzięcia zarządcy infrastruktury kolejowej o nazwie „Podłęże – Piekiełko”. Inwestycja PKP PLK SA, oprócz modernizacji i elektryfikacji 75 km trasy Chabówka – Nowy Sącz, obejmuje budowę 58 km nowej linii, łączącej Podłęże z Tymbarkiem i Mszaną Dolną. Dla większości odcinków linii nr 104 zawarta jest umowa o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z planu rozwojowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Umowę podpisano w kwietniu br. z Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Całkowita wartość umowy o dofinansowanie to ponad 3,9 mld zł.

Skomentuj artykuł: