Polska największym rynkiem fuzji i przejęć

W latach 2020-2022 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej Polska zajmowała pierwsze miejsce zarówno pod względem liczby transakcji fuzji i przejęć (M&A), jak też ich wartości - podano w raporcie firmy doradczej KPMG.


Z badania KPMG w Polsce "Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce" wynika, że Polska była największym rynkiem fuzji i przejęć w 2022 roku w Europie Środkowo-Wschodniej. Jak podano, mimo wielu wyzwań makroekonomicznych, nasz rynek okazał się wystarczająco silny i odporny na zawirowania związane z inflacją czy cenami energii. Wartość transakcji osiągnęła najwyższy od dekady poziom – 74,9 mld zł, co stanowi wzrost o jedną trzecią w porównaniu z rokiem 2021.

Najwięcej transakcji fuzji i przejęć odbywa się w Polsce

W 2022 roku na polskim rynku przeprowadzono ponad 340 transakcji fuzji i przejęć. Najbardziej atrakcyjnym dla inwestorów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej okazał się rynek energetyczny. Pięć z dziewięciu największych transakcji M&A w sektorze energetycznym i użyteczności publicznej w tym regionie Europy zostało przeprowadzonych w Polsce.

W raporcie zauważono, że motywy inwestycyjne różnią się w zależności od typu inwestora. "W grupie inwestorów strategicznych 40 proc. respondentów, na pierwszym miejscu wskazało przejęcie portfolio klientów/kanału dystrybucji jako główny motyw inwestycyjny oraz przejęcie portfolio produktu/usługi, które uplasowało się na drugim miejscu. Dla inwestorów finansowych kluczowymi motywami są zysk z planowanej odsprzedaży oraz konsolidacja branży w ramach posiadanego portfela inwestycyjnego – wskazała na nie ponad połowa (57 proc.) respondentów" - podano.

Jak poinformowano, przeciętna wartość transakcji deklarowana przez ankietowanych różni się w przypadku dwóch typów inwestorów. W grupie inwestorów strategicznych dla prawie połowy przeprowadzonych transakcji jest ona niższa niż 100 mln zł, natomiast dla 16 proc. przewyższa 500 mln zł.

Respondenci z grupy inwestorów finansowych najczęściej (43 proc. wskazań) brali udział w transakcjach, których wartość mieściła się w przedziale 50-100 mln zł.
Czas potrzebny do przeprowadzenia transakcji M&A na polskim rynku od daty pierwszego kontaktu do czasu podpisania umowy zajmuje przeciętnie 10 miesięcy.

Pandemia wstrzymała wiele transakcji

Główne powody niepowodzeń przy realizacji transakcji mogą być różnie postrzegane przez dwie analizowane grupy inwestorów, ale dwie trzecie inwestorów strategicznych i wszyscy inwestorzy finansowi uważają, że najczęściej są to zbyt wysokie oczekiwania cenowe sprzedającego.

Jak podano w raporcie, w latach 2020-2022 pandemia COVID-19 nie tylko wpłynęła na obniżenie wartości przedsiębiorstw, ale jej gospodarcze konsekwencje często przyczyniały się do zaniechania rozważanych transakcji M&A. Dwie trzecie badanych przez KPMG w Polsce inwestorów uważa, że pandemia najbardziej negatywny wpływ wywarła na branżę turystyczną, gastronomiczną i hotelarską.

Wskazano, że dalszy rozwój rynku M&A będzie uzależniony od dostępności surowców, cen energii, inflacji oraz implikacji wciąż toczącej się wojny w Ukrainie. W obliczu zmian otoczenia gospodarczego zdaniem respondentów badania, w procesach fuzji i przejęć rośnie rola jakości kadry kierowniczej w zakresie dostosowania firmy do nieprzewidywalnych zdarzeń.

Raport KPMG w Polsce pt. "Charakterystyka procesów transakcyjnych w Polsce. Edycja 2023" powstał na podstawie badania dotyczącego rynku transakcji kapitałowych w Polsce. Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadu internetowego CAWI (ang. Computer Assisted Web Interview) na grupie wybranych klientów KPMG w Polsce.

Źródło

Skomentuj artykuł: