Powstanie ekspresówka S10 między Toruniem, a Bydgoszczą

Budowa drogi ekspresowej S10 oraz sześciu obwodnic w ramach Programu budowy 100 obwodnic to najważniejsze zadania na sieci dróg krajowych, które są realizowane w woj. kujawsko-pomorskim.

Najdłużej wyczekiwaną inwestycją drogową w województwie kujawsko-pomorskim jest budowa drogi ekspresowej S10. Już teraz wszystkie odcinki między Toruniem a Bydgoszczą znajdują się w fazie realizacji, która prowadzona jest w trybie „projektuj i buduj”. To ponad 50 km nowej, dwujezdniowej drogi ekspresowej, która przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i stworzy wygodny ciąg komunikacyjny pomiędzy stolicami województwa — powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Budowa drogi ekspresowej S10 Toruń – Bydgoszcz została podzielona na cztery odcinki realizacyjne

  • Toruń Południe – Toruń Zachód (dobudowa drugiej jezdni), długość: 11,86 km, wartość umowy: 340 mln zł;
  • Toruń Zachód – Solec Kujawski, długość: 21,15 km, wartość umowy: 426 mln zł;
  • Solec Kujawski – Emilianowo, długość: 8,64 km, wartość umowy: 240 mln zł;
  • Emilianowo – Bydgoszcz Południe, długość: 9 km, wartość umowy: 411 mln zł.

Odcinki S10 pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem będą oddawane do ruchu w latach 2026-2027

W przygotowaniu jest ponadto realizacja droga ekspresowej S10 Bydgoszcz – Wyrzysk (w tym obwodnica Nakła nad Notecią) o długości 40 km. W listopadzie 2022 r. wydano decyzję środowiskową dla tego odcinka. Prowadzone są ponadto prace nad przygotowaniem dokumentacji dla S10 na odcinku A1 – Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej. Projektanci pracują nad Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym (STEŚ) dla tego zadania. Trwają też prace przygotowawcze związane z poszerzeniem około 35 km autostrady A1 na odcinku Toruń – Włocławek, który będzie miał wspólny przebieg z S10, o dodatkowy pas ruchu.

W ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 (PB100) także w woj. kujawsko-pomorskim przewidziano sześć inwestycji. Będą to obwodnice: Brześcia Kujawskiego, Kowalewa Pomorskiego, Kruszwicy, Lipna, Nowej Wsi Wielkiej i Strzelna.

Skomentuj artykuł: