Prawie 600 mld zł wyniosła wartość dofinansowania UE inwestycji w Polsce

Z unijnym dofinansowaniem realizowanych jest 103 269 inwestycji o łącznej wartości 593,9 mld zł poinformowało ministerstwo funduszy i polityki regionalnej (MFiPR).

Według danych wygenerowanych z systemu teleinformatycznego SL2014, od uruchomienia programów do 26 listopada 2023 r. złożono 200 475 wniosków o dofinansowanie projektów na całkowitą kwotę 939,8 mld zł. Wartość dofinansowania UE we wnioskach o dofinansowanie wyniosła 583,1 mld zł, tj. 166,1 proc. alokacji funduszy UE na lata 2014-2020.

Do 26 listopada br. podpisano z beneficjentami 103 269 umów o dofinansowanie projektów. Łączna wartość tych inwestycji wynosi 593,9 mld zł. W tej kwocie udział funduszy UE to 354,5 mld zł, czyli 101,0 procent alokacji środków UE.

Wartość całkowitych wydatków beneficjentów rozliczonych na poziomie krajowym wyniosła 495,0 mld zł, w tym dofinansowanie UE 315,8 mld zł, co stanowi 90,0 proc. alokacji.

Źródło

Skomentuj artykuł: