Prezes CPK o najważniejszych wydarzeniach dla spółki

Wybór lotniska Incheon z Seulu na doradcę strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego, przyjęcie przez rząd Programu Wieloletniego CPK i rozpoczęcie wykupu gruntów pod port to jedne z ważniejszych wydarzeń w 2020 r. - uważa prezes spółki CPK Mikołaj Wild.

- Wybór lotniska Incheon na doradcę strategicznego CPK to, w mojej ocenie, najważniejsze wydarzenie mijającego roku. Według rankingu Skytrax, Incheon to jedno z najlepszych lotnisk przesiadkowych świata - powiedział Wild w rozmowie z Polską Agencją Prasową. W jego opinii podpisywany przez CPK kontrakt to "coś więcej niż tylko umowa doradcza przy projekcie CPK".

- Być może mówimy o początku długiej współpracy o charakterze międzyrządowym

wskazał.

Pod koniec listopada pełnomocnik rządu ds. CPK, wiceminister Marcin Horała poinformował, że Incheon International Airport jest zwycięzcą postępowania ws. doradcy strategicznego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Oferty w postępowaniu złożyły dwa porty lotnicze: Incheon w Seulu i Narita w Tokio.

Seul Incheon będzie wspierał spółkę w pracach przygotowawczych nowego lotniska dla Polski. Doradca strategiczny zapewni CPK wiedzę operacyjną i komercyjną z zakresu efektywnego zarządzania hubem, która jest niezbędna na etapie opracowywania master planu i projektowania.

- Chcemy, żeby w przyszłości doradca został długoterminowym partnerem strategicznym. Oznaczałoby to szeroko zakrojoną współpracę nie tylko na poziomie transferu wiedzy, ale też międzyrządowym: inwestycyjnym i gospodarczym - mówi Wild.

W ocenie szefa CPK drugim istotnym wydarzeniem dla spółki było przyjęcie przez rząd pod koniec października Programu Wieloletniego CPK na lata 2020-2023.

- Dzięki przyjęciu przez rząd tego Programu otrzymaliśmy plan inwestycyjny, który nie tylko nie obciąża budżetu państwa, ale jednocześnie wyznacza nam klarowny cel: wbicie pierwszej łopaty w 2023 r. - tłumaczy Wild.

Program Wieloletni określa ramy finansowe inwestycji.

- W oparciu o światowe standardy oraz ekspertyzę globalnych firm inżynierskich i finansowych rozpisaliśmy harmonogram finansowy dla wszystkich prac przygotowawczych potrzebnych do wbicia pierwszej łopaty w 2023 r. - wyjaśnia spółka. Jak tłumaczy, uwzględnia on między innymi prace planistyczne, projektowe i wykup gruntów.

- Źródła finansowania nie wymagają angażowania budżetu państwa. Zakładane źródła finansowania to: skarbowe papiery wartościowe; finansowanie komercyjne; środki UE (na inwestycje kolejowe); finansowanie z odrębnych źródeł np. PKP PLK i GDDKiA. Łącznie na inwestycje CPK zostanie przeznaczone 12,8 mld zł

powiedział Wild.

Kolejnym istotnym dla spółki wydarzeniem w 2020 r. było rozpoczęcie procesu nabywania gruntów pod CPK.

- Od 2 grudnia, czyli od ogłoszenia zasad Programu Dobrowolnych Nabyć otrzymaliśmy ponad 50 zgłoszeń, czyli wypełnionych ankiet, od mieszkańców zainteresowanych sprzedażą. Ponad połowa ofert pochodzi z obszaru gminy Baranów, pozostałe są z gmin Wiskitki i Teresin - podkreślił Wild.

Jak dodał, celem PDN jest pozyskanie nieruchomości pod nowe lotnisko centralne dla Polski. Właściciele będą mogli sprzedać swoją nieruchomość bezpośrednio lub skorzystać z nieruchomości zamiennych, zlokalizowanych na terenie 47 powiatów z dwóch województw: mazowieckiego i łódzkiego.

W mijającym roku spółka opracowała Strategiczne Studium Lokalizacyjne (SSL) dla CPK, czyli propozycję korytarzy i wstępnych przebiegów dla prawie 1 800 kilometrów planowanych linii kolejowych na terenie całej Polski. Celem jest likwidacja wykluczenia komunikacyjnego, które ogranicza tysiące Polaków i blokuje potencjał wielu regionów. Według planów dojazd do CPK z większości polskich miast był możliwy w ciągu maksymalnie 2,5 godz.

Spółka przeprowadziła także konsultacje dla inwestycji CPK w ramach SSL.

- Pracownicy spółki CPK opracowali w postaci szczegółowego raportu prawie 150 tys. głosów od mieszkańców, złożonych w ramach konsultacji społecznych do planowanych inwestycji kolejowych określonych w ramach SSL. Stanowi on podstawę do dalszych analiz na kolejnych etapach prac przygotowawczych - tłumaczy Wild.

W mijającym roku spółka rozpoczęła pierwsze projekty z dofinansowaniem unijnym, uzyskując ponad 8 mln zł z instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) na dokumentację przygotowawczą do budowy 30-kilometrowego odcinka linii kolejowej w rejonie Jastrzębia-Zdroju (to fragment trasnsgranicznego odcinka z Katowic do Ostrawy). Zamieszkiwane przez 90 tys. mieszkańców Jastrzębie-Zdrój to obecnie największe miasto w Polsce pozbawione dostępu do kolei.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą a Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. Na ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie mógł obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK ma być wybudowany do 2027 r. wraz z realizacją niezbędnych połączeń z komponentami sieci kolejowej i drogowej.

Źródło

Skomentuj artykuł: