W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju utworzono w drodze przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii - wskazano w opublikowanym dziś w Dzienniku Ustaw rozporządzeniu Rady Ministrów. Do zakresu kompetencji resortu włączono m.in. budownictwo, mieszkalnictwo i turystykę.

Przekształcenie, jak czytamy w opublikowanym w czwartek dokumencie, polega na włączeniu do dotychczasowego Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, obsługującego sprawy działu gospodarka, komórek organizacyjnych: dotychczasowego Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju "obsługujących sprawy działu budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu" oraz "dotychczasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki obsługujących sprawy działu turystyka oraz pracowników obsługujących sprawy tego działu".

Jak wskazano, traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 15 listopada 2019 r.

czytamy.

W czwartkowym Dzienniku Ustaw wskazano też, że Ministerstwo Sportu, powstałe na skutek przekształcenia dotychczasowego Ministerstwa Sportu i Turystyki, nie będzie zajmowało się obszarem turystyki.

Źródło

Skomentuj artykuł: