Jak zainstalować fotowoltaikę i nie zbankrutować?

Blisko 50 tys. złotych oszczędności może dać co roku firmie najpopularniejsza mirkoinstalacja fotowoltaiczna o mocy 50 KWp – wynika z wyliczeń Taurona. Większe instalacje mogą przynosić rocznie nawet kilkaset tysięcy oszczędności. Firmy energetyczne zachęcają do skorzystania z nowoczesnych rozwiązań i pomagają w budowie nowych instalacji.

- Budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE, jej przesył i magazynowanie to najważniejsze inwestycje, które mogą otrzymać wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS) oraz 16 programów regionalnych. Na działania z zakresu wspierania wytwarzania energii z odnawialnych źródeł planuje się przeznaczyć  prawie 1,8 mld euro, tj. ponad 8,34 mld zł – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata. Jarosińska-Jedynak podczas debaty „Jak polepszyć jakość życia mieszkańców poprzez inwestycje w OZE” w trakcie Sanockiego Forum Gospodarczego.
FEnIKS to największy program inwestycyjny w Polsce i Unii Europejskiej. W zakresie energetyki dofinansowanie z programu dotyczyć będzie większych projektów, istotnych z perspektywy zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie krajowym. Działania te uzupełniane będą na szczeblu regionalnym.
O wsparcie mogą starać się jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, przedsiębiorcy, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS, państwowe jednostki budżetowe oraz podległe jej organy.
- Dofinansowanie obszaru OZE przyczyni się do rozwoju inicjatyw, takich jak spółdzielnie energetyczne. Dzięki wsparciu będą mogły powstać nowe miejsca pracy – dodała wiceminister.
W ramach perspektywy 2021-2027 z pieniędzy UE planowane są do wsparcia następujące projekty:
   • budowa i rozbudowa instalacji do produkcji energii z OZE wraz z przyłączami w zakresie wytwarzania: energii elektrycznej, ciepła, wodoru, biometanu i biopaliw II i III generacji,
   • budowa lub przebudowa sieci na sieci inteligentne, umożliwiające odbiór energii z OZE, wraz z magazynami energii działającymi na potrzeby danego źródła OZE,
   • zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej wraz z instalacją urządzeń OZE,
   • poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach (inwestycje ograniczające zużycie energii, w tym instalacja urządzeń OZE),
   • promocja, doradztwo, podnoszenie świadomości i wiedzy mieszkańców oraz przedsiębiorców/władz m.in. w zakresie działań na rzecz niskoemisyjnej gospodarki i wykorzystania OZE.
- Ostatnie lata to spektakularny i historyczny czas dla rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE) w Polsce. Jesteśmy jednym z europejskich liderów w tym obszarze. Od 2019 r. do lipca 2023 r. moc zainstalowana w OZE wzrosła o 16,5 GW – powiedział wiceminister klimatu i środowiska Ireneusz Zyska. Obecnie moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi aż 14,6 GW, a łączna moc zainstalowana wszystkich odnawialnych źródeł to blisko 26 GW. - Fotowoltaika w Polsce stała się największą technologią OZE. Jeszcze kilka lat temu była prawie niedostrzegalna – w 2015 r. było to zaledwie 0,1 GW – poinformował wiceminister. Instalacje prosumenckie ma ponad 1,3 mln osób. 
- Już ponad 30 procent polskich mikroinstalacji o łącznej mocy ponad 2,9 GW pracuje w sieci Taurona. Odpowiadając na rosnące potrzeby w zakresie przyłączania do sieci nowych klientów i nowych źródeł energii planujemy zwiększyć nakłady inwestycyjne na sieci elektroenergetyczne do trzech miliardów złotych w 2024 roku – mówi Paweł Szczeszek, prezes Grupy Tauron. Zdaniem ekspertów Taurona fotowoltaika to dla biznesu rozwiązanie generujące korzyści finansowe w wymagającym otoczeniu markoekonomicznym. Według prognoz rynkowych już na początku 2025 roku moc zainstalowanych instalacji fotowoltaicznych w Polsce przekroczy 20 GW. - Dzięki inwestycji w fotowoltaikę firmy mogą między innymi zmniejszać swoją zależność od wahań rynkowych cen energii i w konsekwencji znacząco obniżyć roczne rachunki za energię. Przykładowo, średniej wielkości firma, która zdecyduje się na montaż najczęściej wybieranej instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp, może dzięki niej zaoszczędzić w ciągu roku około 50 tysięcy złotych, przy okresie zwrotu z inwestycji poniżej 5 lat – podkreśla Przemysław Zaleski, prezes zarządu Tauron Sprzedaż. Warunki klimatyczne w Polsce uznaje się za optymalne dla działania fotowoltaiki. Szacuje się, że średnia liczba godzin słonecznych w Polsce waha się w przedziale od 1300 do 1900. Średnie roczne nasłonecznienie w Polsce pozwala na produkcję około 250 kWh energii elektrycznej z 1m2 paneli fotowoltaicznych w ciągu roku, przy założeniu paneli o mocy ok. 500 W. 
Spółka PGE Obrót też przygotowała ciekawą i kompleksową ofertę fotowoltaiki obejmującą fachowe doradztwo, montaż i obsługę instalacji fotowoltaicznych połączoną z kredytem zero procent. Propozycja „PV za dychę” kierowana jest do klientów indywidualnych zainteresowanych zakupem instalacji fotowoltaicznej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego. W nowej ofercie PGE Obrót znajdują się instalacje o mocy od 5 do 9 kWp. - Przygotowaliśmy dla klientów specjalną  ofertę z bardzo atrakcyjnym kredytem zero procent na zakup paneli fotowoltaicznych. W pakiecie oferujemy także doradztwo, montaż, wysoką jakością urządzeń i obsługę instalacji fotowoltaicznych – mówi Jacek Brzeziński, wiceprezes zarządu PGE Obrót. Oferta „PV za dychę” polega na wpłacie 10 tysięcy złotych przed montażem, a pozostałe koszty instalacji rozłożone są na 36 nieoprocentowanych rat. Ponadto Eksperci PGE Obrót pomogą w formalnościach związanych z zawarciem umowy kredytowej z bankiem partnerskim AS Inbank S.A. oddział w Polsce. 

Skomentuj artykuł: