NBP podał inflację bazową za luty 2024

W lutym 2024 r. inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 5,4 proc. w ujęciu rocznym. Inflacja w tym okresie wyniosła 2,8 proc. – poinformował NBP.

Narodowy Bank Polski w poniedziałek podał informację o wskaźnikach inflacji bazowej w lutym 2024 r. Wynika z niej, że w relacji rok do roku inflacja po wyłączeniu cen administrowanych (podlegających kontroli państwa) wyniosła 2,8 proc., wobec 3,8 proc. miesiąc wcześniej, a inflacja po wyłączeniu cen najbardziej zmiennych wyniosła 4,5 proc., wobec 5,8 proc. miesiąc wcześniej. NBP podał także, że inflacja po wyłączeniu cen żywności i energii wyniosła 5,4 proc., wobec 6,2 proc. miesiąc wcześniej, a tzw. 15-proc. średnia obcięta, która eliminuje wpływ 15 proc. koszyka cen o najmniejszej i największej dynamice, wyniosła 3,8 proc., wobec 5 proc. miesiąc wcześniej.

„Narodowy Bank Polski co miesiąc wylicza cztery wskaźniki inflacji bazowej, co pomaga zrozumieć charakter inflacji w Polsce. Wskaźnik CPI pokazuje średnią zmianę cen całego, dużego koszyka dóbr kupowanych przez konsumentów. Przy wyliczaniu wskaźników inflacji bazowej analizie są poddawane zmiany cen w różnych segmentach tego koszyka”

 – czytamy w komunikacie NBP.

Bank centralny poinformował, że publikacja danych o inflacji bazowej pozwala „lepiej identyfikować źródła inflacji i trafniej prognozować jej przyszłe tendencje”. Wskazał, że dane o inflacji bazowej pozwalają też określić, w „jakim stopniu inflacja jest trwała, a w jakim jest kształtowana np. przez krótkotrwałe zmiany cen wywołane nieprzewidywalnymi czynnikami”.

„Najczęściej używanym przez analityków wskaźnikiem jest wskaźnik inflacji po wyłączeniu cen żywności i energii. Pokazuje on tendencje cen tych dóbr i usług, na które polityka pieniężna prowadzona przez bank centralny ma relatywnie duży wpływ. Ceny energii (w tym paliw) są bowiem ustalane nie na rynku krajowym, lecz na rynkach światowych, czasem również pod wpływem spekulacji. Ceny żywności w dużej mierze zależą m.in. od pogody i bieżącej sytuacji na krajowym i światowym rynku rolnym:” – poinformował NBP w komunikacie. 

Źródło

Skomentuj artykuł: