Oprocentowanie sierpniowych obligacji na poziomie z lipca

Dla posiadaczy obligacji detalicznych, których termin wykupu przypada w sierpniu ministerstwo finansów ma ofertę, która pozwala przedłużyć oszczędzanie na bardzo atrakcyjnych warunkach.

Obligacje z sierpniowej oferty, z wyjątkiem obligacji 3-miesięcznych OTS1123, będą sprzedawane w drodze zamiany, po znacznie atrakcyjniejszej cenie w stosunku do standardowej. Dla każdego rodzaju obligacji będzie możliwe uzyskanie innego dyskonta. Znacznie wyższe dyskonto uzyska się wybierając dłuższą obligację. Najwyższe wartości dyskonta przewidziane są dla obligacji 4-letnich COI i 10-letnich EDO, których oprocentowanie jest oparte na inflacji. Promocyjne ceny zamiany dla poszczególnych rodzajów obligacji oferowanych w sierpniu wyniosą: 99,40 zł – dla obligacji 10-letnich EDO0833, 99,50 zł – dla 4-letnich COI0827, 99,60 zł – dla 3-letnich TOZ0826, 99,70 zł – dla 2-letnich DOR0825 oraz 99,80 zł – dla 1-rocznych obligacji oszczędnościowych ROR0824.

Dyspozycje zamiany można składać:
●    przez internet w za pośrednictwem serwisu obligacjeskarbowe.pl lub bezpośrednio na stronach: www.zakup.obligacjeskarbowe.pl, www.pkobp.obligacjeskarbowe.pl, www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay
●    w oddziałach PKO Banku Polskiego oraz Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.
●    w sieci punktów sprzedaży Obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A.
●    przez telefon: 
●    PKO Bank Polski, pod numerem: 801 310 210, bądź +48 81 535 66 55 dla połączeń z telefonów komórkowych i z zagranicy. Serwis telefoniczny jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 17.00 z wyjątkiem dni świątecznych.
●    Bank Polska Kasa Opieki S.A., pod numerem: 22 591 22 00.

Warunki emisji obligacji w sierpniu
W sierpniu oprocentowanie 1-rocznych obligacji zmiennoprocentowych wyniesie 6,75%, a 2-letnich 6,85%.
Oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosić będzie 3,00% w skali roku, a 3-letnich 6,85%. Pozostałe obligacje, w pierwszym okresie odsetkowym, oprocentowane będą odpowiednio: 7,00% dla 4-latek oraz 7,25% dla 10-latek.

6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” oprocentowane będą odpowiednio 7,20% i 7,50% w pierwszym roku.

Oprocentowanie obligacji 1-rocznych i 2-letnich zmienia się co miesiąc. Jest wyliczane jako suma stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i marży, która wynosi w przypadku oferowanych instrumentów 0,00% dla obligacji 1-rocznych i 0,10% dla obligacji 2-letnich.

Oprocentowanie obligacji 4-letnich ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży w wysokości 1,00%. Ten sam mechanizm oprocentowania obowiązuje również dla obligacji 10-letnich, jednak w tym przypadku marża wynosi 1,25%.

Oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,50% dla obligacji 6-letnich oraz 1,75% dla 12-letnich.

Wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki S.A. Nasze obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Szczegółowe informacje o naszej bieżącej ofercie można znaleźć na stronie www.obligacjeskarbowe.pl

Nasi klienci, którzy zdecydują się kontynuować oszczędzanie w sierpniu, mogą zamienić swoje obligacje na wyjątkowo korzystnych warunkach. Będą oni mogli kupić w drodze zamiany obligacje, po specjalnych atrakcyjniejszych cenach. W ramach promocji w sierpniu cena zamiany wyniesie odpowiednio dla obligacji 1-rocznych 99,80 zł, 2-letnich 99,70 zł, 3-letnich 99,60 zł i 4-letnich 99,50 zł. Najniższą cenę zamiany 99,40 zł uzyskają osoby, które kupią w drodze zamiany obligację 10-letnią EDO. Niższa cena zamiany równa się wyższy, dodatkowy zysk dla klienta – komentuje Sebastian Skuza, sekretarz stanu w Ministerstwie.

Skarbowe obligacje oszczędnościowe cechuje modułowość, czyli możliwość ułożenia osobistego planu oszczędzania przy wykorzystaniu ich zalet. Zamiana obligacji jest prostą i wygodną formą przedłużania oszczędzania. Złożenie dyspozycji jest proste i po wybraniu obligacji, które chcemy nabyć zamiana zrealizuje się automatycznie. Warto pamiętać, że ostatnim dniem składania dyspozycji jest zawsze trzeci dzień roboczy poprzedzający wykup posiadanych obligacji, czyli im wcześniejsza jest data wykupu naszych obligacji, tym mniej mamy czasu na złożenie dyspozycji. Dyspozycje zamiany można składać już od 26 lipca 
– dodaje Sebastian Skuza.

Od 26 lipca można nabywać nową emisję obligacji skarbowych w drodze zamiany.

Skomentuj artykuł: