RPP zdecydowała ws. stóp procentowych

Rada Polityki Pieniężnej na zakończonym w środę posiedzeniu nie zmieniła stóp procentowych NBP – poinformował Narodowy Bank Polski na swojej stronie internetowej. Główna stopa, referencyjna, nadal wynosi 5,75 proc.

"W dniach 6-7 lutego 2024 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie" – poinformował bank centralny.

NBP wskazał, że stopa referencyjna nadal będzie wynosić 5,75 proc. w skali rocznej, stopa lombardowa - 6,25 proc., stopa depozytowa - 5,25 proc. Według informacji banku centralnego, stopa redyskontowa została utrzymana na poziomie 5,80 proc. w skali rocznej, a stopa dyskontowa weksli nadal będzie wynosić 5,85 proc. w skali rocznej.

RPP w ubiegłym roku dwukrotnie obniżyła stopy procentowe; we wrześniu o 0,75 pkt. bazowych, oraz w październiku o 0,25 pkt. proc. W efekcie stopy NBP spadły o 1 pkt. proc.(

- Rada pozostawiła stopy na tym samym poziomie, utwierdzając nas w przekonaniu, że funkcja reakcji władz monetarnych w ostatnim czasie uległa trwałej zmianie. Widzimy, że większy nacisk Rada kładzie ponownie na inflację i procesy inflacyjne, a troska o wzrost gospodarczy schodzi na drugi plan. W takim przypadku biorąc pod uwagę, że efekty bazowe i trendy cykliczne zaczną podbijać wskaźnik inflacji konsumenckiej już od drugiego kwartału tego roku, okienko na dalsze obniżki stóp procentowych jest bardzo ograniczone. Dalej stoimy na stanowisku, że bez oznak recesyjnych obniżek stóp procentowych w 2024 możemy już nie doświadczyć 
 

komentuje Fryderyk Krawczyk, dyrektor inwestycyjny VIG/C-QUADRAT TFI.

Skomentuj artykuł: