Rząd pracuje nad ustawą ws. kryptoaktywów

Ministerstwo Finansów przygotuje projekt ustawy o kryptoaktywach - wynika z informacji zamieszczonych na stronach KPRM. Projektowana ustawa ma zapewnić skuteczny nadzór i ochronę inwestorów na rynku kryptoaktywów.

Na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, została zamieszczona informacja o pracach nad projektem ustawy o kryptoaktywach. Odpowiedzialny za prace będzie resort finansów, a projekt ma zostać przyjęty przez rząd w II kw. 2024 r. W informacji wyjaśniono, że projekt ustawy jest „wynikiem przyjęcia przez Parlament Europejski i Radę rozporządzenia 2023/1114 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie rynków kryptoaktywów”.

„Wprowadzenie nowych przepisów podyktowane jest koniecznością przygotowania ram prawnych dla prawidłowego funkcjonowania rynków kryptoaktywów, niezbędne jest tym samym zapewnienie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów przez wyposażenie Komisji Nadzoru Finansowego, (…) w odpowiednie do tego środki” – czytamy w informacji na stronach KPRM. –„Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze sektora rynku kryptoaktywów, mających na celu realizację zadań wynikających z rozporządzenia 2023/1114, w szczególności w zakresie skutecznego nadzoru i ochrony inwestorów” – dodano.

Wśród planowanych rozwiązań znalazło się m.in. wyznaczenie KNF jako organu, który będzie nadzorował ten rynek oraz przyznanie KNF „środków nadzorczych służących przeciwdziałaniu naruszeniom, których mogą dopuścić się podmioty nadzorowane”. KNF w projekcie ma uzyskać możliwość nakładania sankcji na oferujących, emitentów lub osoby ubiegające się o dopuszczenie kryptoaktywów, a także będzie mogła nakładać kary pieniężne na osoby zawodowo pośredniczące w zawieraniu transakcji związanych z kryptoaktywami lub realizujące takie transakcje. Dodano też, że „przewiduje się również wyposażenie KNF w środki sankcyjne adresowane do dostawców usług w zakresie kryptoaktywów”.

W projektowanej ustawie ma znaleźć się także wprowadzenie odpowiedzialności karnej podmiotów nadzorowanych.

„Surowość środków penalnych będzie uzależniona od stopnia przewinienia i będzie pozostawała w ścisłym związku z rodzajem czynu poddanego kryminalizacji. Rozwiązanie ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa obrotu, w tym przede wszystkim konsumentów, ochronę państwa i inwestorów” – czytamy w informacji o projektowanej ustawie.

W projekcie mają zostać określone obowiązki „emitentów tokenów powiązanych z kryptoaktywami i tokenów powiązanych z e-pieniądzem oraz dostawców usług w zakresie kryptoaktywów, w tym zobowiązanie emitentów do przekazywania KNF informacji dotyczących ich działalności, które podlegają ocenie nadzorcy”. Planuje się wprowadzenie do projektowanej ustawy „zakresu i zasad zachowania tajemnicy zawodowej obejmującej informacje uzyskane w związku ze świadczeniem usług w zakresie kryptoaktywów. 

Źródło

Skomentuj artykuł: