Te obligacje najczęściej wybierają Polacy

W sierpniu Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje oszczędnościowe o łącznej wartości 4 mld 965 mln zł. Resort poinformował, że największą popularnością cieszyły się obligacje 4-letnie. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup ponad 1,4 mld zł.

"W sierpniu sprzedaliśmy obligacje: 3-miesięczne (OTS1123) – 54,1 mln zł, 1-roczne (ROR0824) – 1.451,4 mln zł, 2-letnie (DOR0825) – 167,3 mln zł, 3-letnie (TOS0826) – 986,6 mln zł, 4-letnie (COI0827) – 1.879,0 mln zł, 10-letnie (EDO0833) – 385,7 mln zł" - poinformowało ministerstwo w piątkowym komunikacie.

Z danych MF wynika, że najchętniej kupowanymi instrumentami były obligacje 4-letnie – COI. Nabywcy indywidualni przeznaczyli na ich zakup kwotę ponad 1 mld 451,4 mln zł (38 proc. udział w strukturze sprzedaży). 

"Zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 1-roczne – ROR (29 proc.) i 3-letnie – TOS (20 proc.). W dalszej kolejności oszczędzający wybierali obligacje 10-letnie – EDO (8 proc.) i 2-letnie – DOR (3 proc.) oraz 3-miesięczne – OTS (1 proc.)" - podał resort.

Na zakup obligacji rodzinnych dedykowanych beneficjentom programu Rodzina 500+ przeznaczono 40,6 mln zł. MF przypomniało, że obligacje rodzinne kierowane są jedynie do osób otrzymujących świadczenie w ramach programu Rodzina 500+ które chcą oszczędzać na przyszłe potrzeby swoich dzieci. Beneficjenci programu mogą nabywać ten rodzaj obligacji do wysokości kwoty przyznanego świadczenia wychowawczego. 

"Obligacje rodzinne są dostępne w ciągłej sprzedaży, zatem ich zakupu można dokonać w dowolnym momencie" - dodano.

"W sierpniu sprzedaż skarbowych obligacji oszczędnościowych wyniosła blisko 5,0 mld zł. Najchętniej wybierane były obligacje 4-letnie, których oprocentowanie począwszy od drugiego okresu odsetkowego wyznaczane jest w oparciu o wskaźnik inflacji i 1-roczne o oprocentowaniu zmiennym, których oprocentowanie wynika wprost ze stopy referencyjnej NBP"

zwrócił uwagę wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Dodał, że zainteresowaniem cieszyły się również obligacje 3-letnie TOS o oprocentowaniu stałym, które stanowiły 20 proc. wszystkich sprzedanych obligacji.

"Te trzy rodzaje obligacji stanowiły blisko 87 proc. sprzedanych obligacji o wartości 4,3 mld zł" - podsumował. Wskazał również, że w sierpniu blisko 27 proc. wszystkich obligacji – o wartości 1,32 mld zł, zostało nabytych w drodze zamiany.

MF przypomniało, że wszystkie rodzaje obligacji można kupić w oddziałach PKO Banku Polskiego i Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego oraz w sieci punktów sprzedaży obligacji Banku Polska Kasa Opieki SA. Obligacje są również stale dostępne przez internet w serwisach www.zakup.obligacjeskarbowe.pl oraz www.pekao.com.pl/obligacje-skarbowe i aplikacji mobilnej PeoPay.

Konto IKE-Obligacje - jak podano - można otworzyć w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego bądź POK Biura Maklerskiego PKO BP. Można również uzyskać dostęp zdalny do swojego IKE-Obligacje na warunkach określonych w „Regulaminie korzystania z dostępu do Rachunku Rejestrowego w zakresie obligacji skarbowych za pośrednictwem telefonu lub Internetu”.

Skomentuj artykuł: