Auta z zagranicy. Będzie nowa opłata

Akcyzę zastąpi nowa opłata od pierwszej rejestracji aut sprowadzanych do Polski; ma być ona neutralna finansowo - poinformował wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. Opłata nie będzie ponoszona w przypadku zakupu auta już zarejestrowanego w kraju - dodał.

Wiceminister potwierdził w poniedziałkowym nagraniu opublikowanym na platformie X (d. Twitter) resortu, że ministerstwo pracuje nad reformą opłat, które są ponoszone przy pierwszej rejestracji samochodu. Zwrócił uwagę, że zostało to uzgodnione z Komisją Europejką przez poprzednia ekipę rządową.

"Dzięki naszym wysiłkom, ta reforma nie będzie się wiązała z wprowadzeniem nowych obciążeń dla właścicieli aut. Rozmawiamy już na ten temat z Komisją Europejską" - zapewnił.

Przedstawiciel MKiŚ przypomniał, że obecnie opłatą od pierwszej rejestracji pojazdów jest akcyza. Wyjaśnił, że przygotowywana reforma nie wprowadzi kolejnej opłaty, tylko zmodyfikuje metodę obliczania tej, która już obowiązuje. Jednocześnie ma ona uwzględniać kwestie środowiskowe.

"Opłata obowiązywać będzie wyłącznie podczas pierwszej rejestracji pojazdu w kraju. Oznacza to, że nie będzie ponoszona w przypadku zakupu samochodu już zarejestrowanego w Polsce (...) Opłata będzie skonstruowana w taki sposób, aby była sprawiedliwa społecznie i neutralna z finansowego punku widzenia dla posiadaczy aut" 

zaznaczył Bolesta.

Wyjaśnił, że reforma ma pozwolić na zatrzymanie napływu do kraju bardzo starych i wysokolitrażowych pojazdów, które emitują duże ilości zanieczyszczeń.

Wiceminister wskazał, że w 2022 r. liczba nowych rejestracji pojazdów spełniających normy emisji Euro od 1 do 3 (czyli najstarszych pojazdów) stanowiła niecałe 9 proc. wszystkich zarejestrowanych aut w Polsce. Ten współczynnik - jak dodał - z rok do roku spada.

Bolesta zapewnił, że "po zakończeniu prac koncepcyjnych nad projektem" przedstawione zostaną szczegółowe rozwiązania, które zostaną poddane konsultacjom.

Źródło

Skomentuj artykuł: