Oprocentowanie obligacji oszczędnościowych do końca roku bez zmian

Do końca roku nie zmienią się warunki oprocentowania obligacji oszczędnościowych - poinformowało dzisiaj w komunikacie Ministerstwo Finansów. Wiceminister finansów Piotr Nowak przypomina, że grudzień to ostatni miesiąc, aby kupić obligacje na Koncie IKE-Obligacje.

"Do końca tego roku warunki oprocentowania wszystkich rodzajów obligacji oszczędnościowych utrzymane zostają na niezmienionym poziomie. Grudzień jest też ostatnim miesiącem, w którym można nabyć obligacje na Koncie IKE-Obligacje w ramach tegorocznego limitu. W 2019 roku wynosi on 14 tys. 295 zł" - poinformował Nowak cytowany w komunikacie MF.

Wiceminister zaznaczył, że konto IKE-Obligacje umożliwia bezpieczne pomnażanie oszczędności z myślą o przyszłej emeryturze.

Zgodnie z komunikatem MF oprocentowanie obligacji oszczędnościowych utrzymane zostało na poziomie z listopada br. Tym samym oprocentowanie obligacji stałoprocentowych 3-miesięcznych wynosi 1,50 proc. w skali roku, a 2-letnich papierów skarbowych 2,10 proc. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym są oprocentowane odpowiednio: 2,20 proc. dla 3-latek, 2,40 proc. dla 4-latek oraz 2,70 proc. dla 10-latek.

Ministerstwo informuje, że 6- i 12-letnie obligacje rodzinne przeznaczone dla beneficjentów programu „Rodzina 500 plus” są oprocentowane odpowiednio 2,80 proc. i 3,20 proc. w pierwszym roku oszczędzania. Dla papierów 3-letnich oprocentowanie jest wyliczane co pół roku w oparciu o wartość sześciomiesięcznej stopy procentowej, po której banki pożyczają sobie pieniądze.

Jak podano, w przypadku obligacji 4-letnich oprocentowanie ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz marży – utrzymanej na poziomie 1,25 proc. Ten sam mechanizm, co dla 4-letnich, obowiązuje również w przypadku obligacji 10-letnich. Dla papierów skarbowych o najdłuższym horyzoncie czasowym wyższa jest jednak wysokość marży, która wynosi 1,50 proc.

MF wyjaśnia, że oprocentowanie obligacji rodzinnych ulega zmianie co roku i jest wyliczane na podstawie sumy wskaźnika inflacji z ostatnich 12 miesięcy oraz preferencyjnej marży wynoszącej 1,75 proc. dla obligacji 6-letnich oraz 2,00 proc. dla 12-letnich. 

Źródło

Skomentuj artykuł: