Polacy na majówkę zaciskają pasa – w domu zostanie 60% z nas

Tegoroczna majówka będzie wyjątkowo długa – biorąc 3 dni urlopu możemy przedłużyć weekend aż do 7 dni. Jednak nie wszyscy Polacy skorzystają z opcji wyjazdu w tym czasie. Z badania przeprowadzonego na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener wynika, że 31% respondentów wybierze wypoczynek w naszym kraju, a co dziesiąty wyjedzie za granicę. Prawie co drugi Polak podczas wyjazdu chce ograniczyć wydatki w przeliczeniu na osobę do maksymalnie 1 tys. zł. Jak wskazują eksperci Wienera, tylko co drugi wyjeżdzający za granicę wykupi ubezpieczenie podróżne.

Z drugiej edycji majówkowego badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie Wienera wynika, że w tym roku w domu podczas długiego weekendu zostanie 60% Polaków. Dla porównania, dwa lata temu podobną decyzję podjęło 47% badanych. Natomiast 31% badanych planuje wyjazd krajowy (w 2022 r. było to 45%), a 9% wyjedzie na wycieczkę zagraniczną. Co więcej, 8 na 10 Polaków zorganizuje wyjazd na własną rękę. Zaledwie 15% planując wyjazd skorzysta z oferty biur podróży. 

Majówka a niepewna sytuacja na świecie

Zaledwie 9% badanych zrezygnowało z majówkowych planów i zostanie w domu ze względu na niepewną sytuację na świecie. Spośród nich 10% zrezygnowało z wyjazdu zagranicznego i zostanie w Polsce. Swoich majówkowych planów nie zmienił więcej niż co trzeci badany (32%). Natomiast 48% osób w ogóle nie planowało wyjazdu na majówkę i podtrzymuje tę decyzję.

– Niepewność na świecie i jej możliwy wpływ na gospodarki nie zmieniły optymizmu Polaków w planowaniu majówki. Fakt, że jedynie 9% respondentów zrezygnowało z zaplanowanych wcześniej wyjazdów, może być odzwierciedleniem ich silnej determinacji do utrzymania normalności. Chcemy odpocząć po okresach niepewności związanej z wojną w Ukrainie i zwiększonych wydatków spowodowanych wysoką inflacją. Należy jednak zauważyć, że prawie połowa respondentów nie planuje wyjazdu, będąc nadal ostrożna w kwestii wydatków lub preferuje inne formy spędzania wolnego czasu niż tradycyjne wyjazdy majówkowe – wyjaśnia Rafał Juszkiewicz z Wienera. 

Coraz wyższe wydatki na majówkę

Polacy w kwestii wydatków na długi weekend są dość oszczędni – prawie co druga osoba planuje wydać na wyjazd mniej niż 1 tys. zł. w przeliczeniu na jedną osobę (46%). Jednak w ciągu dwóch lat (od ostatniej edycji badania) zwiększyły się wydatki Polaków na majówkę – więcej osób wyda wyższe kwoty. 31% szacuje swoje wydatki między 1- 2 tys. zł w przeliczeniu na osobę (26% w 2022), a 14% badanych planuje przekroczyć kwotę 2 tys. zł na osobę (10% w 2022). 

Tylko co drugi Polak z ubezpieczeniem podróżnym

Z badania Wienera wynika, że Polacy często na wyjazdy wybierają się bez ochrony w postaci ubezpieczeń podróżnych. Tylko 22% Polaków na swój majówkowy wyjazd wykupi ubezpieczenie. Porównując wyniki z 2022 r., spadła liczba osób planujących wykupienie ubezpieczenia. W tym roku aż 63% osób nie wykupi polisy, a dwa lata temu ta liczba wynosiła 52%. Zamiar ubezpieczenia w związku z wyjazdem majówkowym jest natomiast bardziej popularny wśród osób planujących wyjazd zagraniczny. Prawie co drugi badany planuje wykupić polisę podróżną.

– Z badania płynie niepokojący wniosek – większość Polaków decyduje się na podróżowanie bez odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. Martwi spadek osób planujących wykupienie ubezpieczenia przed podróżą, zwłaszcza w kontekście rosnących zagrożeń zdrowotnych i geopolitycznych na świecie. Ubezpieczenie podróżne jest niezbędne, ponieważ oferuje ochronę w przypadku nagłych wypadków, chorób czy innych nieoczekiwanych sytuacji, które mogą znacząco zakłócić plany podróży i generować dodatkowe wysokie koszty. W aktualnej, dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości globalnej, takie zabezpieczenie powinno stanowić kluczowy element planowania podróży. Polisa zapewnia spokój ducha i ochronę przed nieprzewidzianymi wydarzeniami, które mogą mieć zarówno krótko, jak i długoterminowe konsekwencje finansowe dla podróżnych – dodaje Rafał Juszkiewicz, ekspert Wienera.

Z raportu Głównego Urzędu Statystycznego „Turystyka w 2022 r.” wynika, że w podróż w 2022 roku wybrało się 19,1 miliona Polaków. Wydali na to w sumie 86,6 miliarda złotych. Polacy odbyli łącznie 74,4 miliona podróży turystycznych, z czego 61,2 miliona odbyło się w Polsce. 

Źródło

Skomentuj artykuł: