Poznaliśmy ceny gazu na najbliższy rok

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki (URE) zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny; od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh - poinformował URE. Nowa taryfa będzie obowiązywała do 30 czerwca 2025 r. - dodano.

Jak wyjaśniono, przeprowadzone przez Regulatora postępowanie taryfowe wynika z zapisów ustawy o bonie energetycznym, zgodnie z którą dotychczasowa taryfa spółki PGNiG OD przestaje obowiązywać 30 czerwca 2024 r.

"Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfę PGNiG Obrót Detaliczny na sprzedaż gazu dla gospodarstw domowych i innych odbiorców uprawnionych" 

- podano. Jak dodano, od 1 lipca 2024 r. cena gazu wysokometanowego dla gospodarstw domowych wyniesie 239 zł/MWh.

"Co istotne, w związku z obowiązującym w pierwszej połowie 2024 r. zamrożeniem przez ustawodawcę cen gazu, zatwierdzona przez Prezesa URE w grudniu 2023 r. i zmieniona w lutym br. taryfa PGNiG OD na 2024 r., nie przekładała się na wysokość dotychczasowych rachunków za gaz dla odbiorców indywidualnych i innych użytkowników uprawnionych" - dodano.

Cytowany w komunikacie prezes URE Rafał Gawin, poinformował, że od 1 lipca 2024 r. wchodzimy w mechanizm stopniowego odmrażania cen energii elektrycznej i gazu dla gospodarstw domowych.

URE podkreślił, że "sytuacja na rynkach surowców (węgiel, gaz) wyraźnie się stabilizuje, co z kolei przekłada się spadek cen gazu w obrocie hurtowym". "Nie ma zatem uzasadnienia dla dalszego utrzymywania zamrożonych, nierynkowych stawek cen za sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego" - dodał szef URE.

Nowa taryfa dla PGNiG OD na sprzedaż paliw gazowych będzie obowiązywała od 1 lipca 2024 r. do 30 czerwca 2025 r.

Źródło

Skomentuj artykuł: