Wsparcie dla dużej rodziny

Tylko do końca roku uzyskanie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej - dla osób posiadających już Kartę tradycyjną - jest bezpłatne. Od 1 stycznia 2020 r. będzie podlegało opłacie w wysokości 9,21 zł za jedną kartę. Warto więc pospieszyć się i złożyć wniosek, bo elektroniczna Karta Dużej Rodziny daje więcej możliwości.

Dzięki aplikacji mKDR karta elektroniczna udostępniana jest posiadaczom w ciągu kilku minut od momentu rozpatrzenia wniosku (a czas oczekiwania na kartę tradycyjną to kilka tygodni). Ponadto rodzice i małżonkowie rodziców mogą wyświetlać karty wszystkich członków rodziny, co powoduje, że nie ma konieczności posiadania przy sobie karty tradycyjnej. Aplikacja pozwala także na wyszukiwania partnerów programu zlokalizowanych najbliżej użytkownika.

Karta Dużej Rodziny funkcjonuje zarówno w instytucjach publicznych, jak i w prywatnych firmach. Samorządy zauważyły, że program ten mocno wspiera duże rodziny i wiele z nich oferuje podobne rozwiązania. Gliwice, doceniając trud wychowania i opieki nad dziećmi, realizują od kilku lat program przeznaczone dla rodzin wielodzietnych: pod nazwą „Rodzina 3+”.

Program przeznaczony jest dla rodzin wielodzietnych niezależnie od osiąganego dochodu. W ostatnim czasie w gliwickim programie „Rodzina 3+” wprowadzono zmiany, które rozszerzyły grono beneficjentów. Do najważniejszych zaliczyć można zniesienie wymogu wspólnego zamieszkiwania wszystkich członków rodziny wielodzietnej.

- Zgodnie z aktualnym regulaminem, wszyscy członkowie rodziny muszą jedynie posiadać miejsce zamieszkania na terenie miasta, nie ma wymogu zamieszkiwania pod wspólnym adresem – wyjaśnia rzecznik prasowy prezydenta Gliwic Marek Jarzębowski.

Nastąpiło też podniesienie górnej granicy wieku dla uczących się dzieci z 24 na 25 lat. Jednocześnie do kręgu osób uprawnionych do uczestnictwa w programie dodano małżonka rodzica oraz cudzoziemców posiadających dokument potwierdzający prawo do zamieszkania na terytorium RP.

Skorzystanie z obu kart – zarówno ogólnopolskiej, jak i miejskiej – jest łatwe. Po pozytywnej weryfikacji wniosku - w terminie do 30 dni od dnia złożenia wniosku - każdemu członkowi rodziny wielodzietnej wydawana jest karta „Rodzina 3+” – na okres 3 lat lub do momentu posiadania uprawnień do korzystania z programu. Do tej pory w Gliwicach do „Rodziny 3+” przystąpiło 1909 rodzin, którym wydano 9420 kart. Pozwalają one na korzystanie z ulg i zniżek u partnerów programu.

- Obecnie w programie bierze udział ok. 75 partnerów, wśród których są prywatni przedsiębiorcy oraz jednostki organizacyjne Miasta Gliwice, np. kryte pływalnie „Delfin”, „Olimpijczyk” oraz „Mewa”, Palmiarnia Miejska czy Sztuczne lodowisko „Piruet” – dodaje Jarzębowski.

Pełną listę Partnerów programu „Rodzina 3+” można znaleźć tutaj

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny też przysługuje, niezależnie od dochodu. Należy się ona rodzinie wielodzietnej, która ma na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, w tym także rodzinie zastępczej oraz osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka. Kartę mogą otrzymać także rodzice, którzy w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Karty Dużej Rodziny są wydawane rodzicom bezterminowo, dzieciom zaś do 18. lub 25. roku życia – w przypadku, gdy kontynuują naukę. Prawo do posiadania KDR przysługuje dziecku, jeżeli w momencie składania wniosku co najmniej troje dzieci w rodzinie spełnia ten warunek.

Szczegółowe informacje na temat Karty Dużej Rodziny, a także aktualna lista partnerów tego programu znajdują się na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: