Wzrost oszczędności emerytalnych wśród priorytetów rządu. "To ważne"

- To ważne, że wzrost oszczędności emerytalnych premier wskazał jako jeden z priorytetów rządu - powiedział prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, odnosząc się do expose szefa rządu Mateusza Morawieckiego.

Szef rządu w Sejmie zwrócił się do wszystkich posłów z propozycją zmiany Konstytucji RP tak, aby zwiększyć bezpieczeństwo środków gromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych czy Indywidualnych Kontach Emerytalnych.

"To bardzo ważne, że w expose premier wskazał wzrost oszczędności emerytalnych jako jeden z priorytetów rządu. Jednocześnie zaproponował zwiększenie bezpieczeństwa tych środków i stabilności prawa poprzez stosowny zapis w Konstytucji. To daje uczestnikom Pracowniczych Planach Kapitałowych, ale także PPE, IKE czy IKZE większą pewność, że regulacje określające zasady oszczędzania na emerytury w tzw. III filarze będą przewidywalne i nie zmienią się z dnia na dzień w przyszłości"

powiedział prezes Borys.

Jak wyjaśnił, taka propozycja wprowadzenia do Konstytucji zapisu mogłaby być dokonana poprzez zdefiniowanie tzw. większości kwalifikowanej przy każdej zmianie ustaw emerytalnych, regulujących zasady oszczędzania w III filarze, czyli w Pracowniczych Planach Kapitałowych, Indywidualnych Kontach Emerytalnych, Indywidualnych Kontach Zabezpieczenia Emerytalnego oraz w Pracowniczych Programach Emerytalnych.

Prezes PFR wskazał, że do przeprowadzenia takiej zmiany za każdym razem potrzebna byłaby zgoda np. 2/3 przedstawicieli Sejmu, co wymagałoby "bardzo szerokiego konsensusu politycznego", ponieważ na korektę musiałaby się zgodzić nie tylko partia rządząca, ale też opozycja.

Tym samym - jak dodał - Polacy zyskaliby gwarancję, że reguły gromadzenia przez nich pieniędzy nie zmienią się nagle. Powołując się badania opinii publicznej, Borys, przypomniał, że na załamanie się zaufania do systemów oszczędzania w systemie kapitałowym, bardzo negatywnie wpłynęły zmiany w Otwartych Funduszy Emerytalnych w latach 2013-2014.

"Musimy odbudować to zaufanie, przywrócić oszczędzającym przeświadczenie, że ustalane zasady nie zmienią się wraz z kolejnym rządem. Ważne, że premier jednocześnie potwierdził, że nie ma wątpliwości, że środki w PPK są w pełni prywatne. To propozycja zawarcia ponadpartyjnego paktu emerytalnego na rzecz stabilności i wzrostu oszczędności emerytalnych Polaków"

podkreślił.

Pracownicze Plany Kapitałowe to dobrowolny i powszechny system długoterminowego oszczędzania. Może do niego przystąpić każdy zatrudniony, który podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Oszczędności tworzone będą wspólnie przez pracowników, pracodawców oraz państwo.

Zgodnie z ustawą, która weszła w życie w styczniu br., od 1 lipca tego roku, jako pierwsze do systemu wchodzą największe przedsiębiorstwa zatrudniające co najmniej 250 osób. Potem, co pół roku - do stycznia 2021 r. - system będzie wprowadzany w coraz mniejszych firmach.

Docelowo system obejmie 7-8 mln osób.

Źródło
Tagi

Skomentuj artykuł: