Ustawa wprowadzająca obowiązkowe e-fakturowanie podpisana przez prezydenta

Prezydent RP podpisał ustawę wprowadzającą obowiązek wystawiania faktur poprzez Krajowy System e-Faktur (KSeF). Obecnie ustawa oczekuje na publikację w Dzienniku Ustaw, co jest ostatnim etapem procesu legislacyjnego. Po tym stanie się obowiązującym aktem prawnym. Większość jej przepisów wejdzie w życie 1 lipca 2024 r. - poinformowali: Marcin Sidelnik, Magdalena Brzuszczyńska, Tomasz Sitarek i Przemysław Grzanka, z firmy PwC. 

Jak podkreślają eksperci, obecnie e-fakturowanie przez KSeF jest nieobowiązkowe i funkcjonuje jako jedna z kilku dostępnych form fakturowania. Jednakże już za mniej niż 11 miesięcy (tj. od 1 lipca 2024 r.) czynni podatnicy VAT z siedzibą w Polsce będą co do zasady zobowiązani do wystawiania faktur wyłącznie przez KSeF. Obowiązek będzie również dotyczyć zagranicznych podmiotów, które posiadają na terytorium Polski stałe miejsce prowadzenia działalności w rozumieniu przepisów o VAT. 
Równolegle trwają prace nad broszurą informacyjną dla finalnej wersji schemy XML dla e-faktury FA(2) oraz nad szczegółową dokumentacją techniczną m.in. w zakresie generowania i obsługi identyfikatora zbiorczego dla płatności oraz kodów weryfikujących QR. W najbliższym czasie oczekiwane są także finalne wersje rozporządzeń wykonawczych, przewidzianych w ustawie, w szczególności w zakresie korzystania z KSeF oraz wyłączeń z obowiązku stosowania KSeF. Dodatkowo mają zostać zmienione również m.in. rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług. Zmiany w tych rozporządzeniach mają dostosować je do wymagań e-faktury.
Jako pierwszy, 7 sierpnia opublikowany został projekt zmian do rozporządzenia w sprawie korzystania z KSeF. Zgodnie z proponowanymi zmianami, wyznaczone przez podatnika osoby fizyczne będą mogły otrzymać uprawnienia do korzystania z KSeF w zakresie ograniczonym do dokumentów dotyczących konkretnej jednostki organizacyjnej (np. zakładu lub oddziału) lub konkretnego członka grupy VAT (uprawnienie to ma być rozpoznawane za pośrednictwem unikalnego identyfikatora opartego o NIP podatnika lub w przypadku grup VAT o NIP jej członka przyznany przed założeniem grupy). Zmiana ma uprościć zarządzanie dokumentami sprzedażowymi i zakupowymi w organizacjach gdzie wiele podmiotów posługuje się jednym numerem NIP. Projekt ma wejść w życie już 1 września 2023, a więc jeszcze w okresie dobrowolnego korzystania z KSeF.
Podpisanie ustawy wprowadzającej obowiązek KSeF kończy proces legislacyjny i potwierdza deklarowany wcześniej przez resort finansów termin wejścia w życie nowej formy fakturowania - stwierdzają eksperci z PwC. 

Źródło

Skomentuj artykuł: