Konsumpcja w Polsce poniżej średniej UE

Rzeczywiste spożycie indywidualne (AIC) na mieszkańca w Polsce, wyrażone w standardach siły nabywczej, w 2023 r. było 14 proc. poniżej średniej UE - podał Eurostat.

Eurostat podaje, że AIC obejmuje wszystkie towary i usługi, z których korzystają gospodarstwa domowe, niezależnie od tego czy zostały zakupione i opłacone przez gospodarstwa domowe bezpośrednio, przez rząd, czy przez organizacje non-profit. Można go uznać za wskaźnik dobrobytu materialnego gospodarstw domowych.

W 2023 r. 10 krajów UE odnotowało AIC na mieszkańca powyżej średniej UE. Najwyższy poziom odnotowano w Luksemburgu (38 proc. powyżej średniej UE), Austrii i Holandii (po 17 proc.).

Tymczasem 17 krajów UE odnotowało AIC na mieszkańca poniżej średniej UE, przy czym najniższy poziom odnotowano na Węgrzech (30 proc. poniżej średniej UE), Bułgarii (27 proc.), Słowacji i Łotwie (w obu przypadkach 25 proc.).

Z kolei w przypadku badania PKB na mieszkańca, poziom powyżej średniej UE odnotowano w 11 krajach UE. Najwyższy był w Luksemburgu (139 proc. wyższy od średniej UE), Irlandii (111 proc.) i Holandii (30 proc.).

Na drugim końcu przedziału najniższy PKB na mieszkańca odnotowano w Bułgarii (36 proc. poniżej średniej UE), Grecji (33 proc.) i Łotwie (29 proc.).

W Polsce było to 20 proc. poniżej średniej UE.

Źródło

Skomentuj artykuł: