Laptop dla nauczyciela - instrukcja wideo

W ramach programu nauczyciele mogą otrzymać bon o wartości 2500 zł brutto na zakup laptopa lub laptopa przeglądarkowego.

Nauczyciele mogą skorzystać z dofinansowania do nowego laptopa, jeśli  szkoła zgłosiła się do programu. 

***Jesteś organem prowadzącym szkołę? Chcesz zgłosić szkołę do programu? Złóż wniosek o przyznanie dofinansowania aby zgłosić nauczycieli z danej szkoły***

Organ prowadzący szkołę składa wniosek o przyznanie kodu świadczenia dla nauczyciela poprzez system teleinformatyczny https://laptopdlanauczyciela.gov.pl/wyszukiwarka w zakładce zgłoś nauczyciela do programu.

Film instruktażowy: Laptop dla nauczyciela
 

Laptop dla nauczyciela

Skomentuj artykuł: