Mieszkalnictwo potrzebuje wsparcia europejskiego

„Trzeba wzmocnić europejskie wsparcie dla wdrażania polityki, która ułatwi dostęp do przystępnych cenowo mieszkań” – to fragment deklaracji z Gijón podpisanej na spotkaniu ministrów ds. mieszkalnictwa i spraw miejskich. Polskę reprezentował dyr. generalny Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej Robert Bartold. 

Deklaracja z Gijon podkreśla potrzebę wzmocnienia europejskiego wsparcia dla promowania i wdrażania polityk, które ułatwią dostęp do przystępnych cenowo mieszkań dla wszystkich, przy jednoczesnym uwzględnieniu rozwoju zdrowego, zrównoważonego przyrodniczo środowiska zbudowanego na obszarach miejskich i wiejskich. W dokumencie wyrażono także potrzebę poprawy zarządzania oraz dzielenia się dobrymi praktykami i doświadczeniami z różnych krajów w tym zakresie.

Tymczasem: - polski rząd realizuje program „Pierwsze Mieszkanie” dla osób, które chcą nabyć mieszkanie na własność. Program składa się z dwóch instrumentów: bezpiecznego kredytu 2 proc. oraz Konta Mieszkaniowego. Inny program wspierający budownictwo socjalne i komunalne obejmuje bezzwrotne wsparcie finansowe z budżetu państwa na rozwój budownictwa mieszkaniowego, które zaspokoi potrzeby mieszkaniowe osób o niższych dochodach oraz budownictwa wspomaganego – powiedział dyr. Robert Bartold, przemawiając podczas sesji plenarnej poświęconej przystępnym cenowo i wysokiej jakości mieszkaniom dla wszystkich.

Podczas drugiej sesji plenarnej uczestnicy spotkania w Gijón dyskutowali nt. krajowej polityki miejskiej. Przyjęto Porozumienia dot. Agendy Miejskiej dla UE, które przewiduje rewizję agendy miejskiej dla UE. tematycznych.

- Zasady polityki miejskiej w Polsce określa Krajowa Polityka Miejska 2030, przyjęta przez polski rząd i zaprezentowana na Światowym Forum Miejskim w Katowicach w czerwcu ub. roku. Dokument ten odgrywa fundamentalną rolę w tworzeniu warunków dla miast i obszarów funkcjonalnych w Polsce, tak aby mogły one rozwijać się w sposób zrównoważony i oferować wysoką jakość życia swoim mieszkańcom

tłumaczył w trakcie sesji dyr. Robert Bartold.

Ponadto poinformował jej uczestników, że powołana została Rada Wykonawcza ds. realizacji Krajowej Polityki Miejskiej 2030 w Polsce, w skład której wchodzą przedstawiciele różnych resortów, a także przedstawiciele organizacji samorządowych. Zdaniem Bartolda taka współpraca międzyresortowa i międzysektorowa zapewnia możliwość formułowania trafnych odpowiedzi na wyzwania polityki miejskiej.

Krajowa Polityka Miejska 2030 (KPM 2030) przyjęta przez rząd w czerwcu 2022 r. ma na celu budowę zwartych, ekologicznych, dostępnych i sprawnych miast w Polsce. Dokument wskazuje 11 wyzwań, od planowania przestrzennego i zrównoważonego transportu po łagodzenie negatywnych skutków zmian klimatu i dostępność mieszkaniową. Jednocześnie KPM 2030 przewiduje narzędzia i rozwiązania dla zidentyfikowanych wyzwań, takie jak zmiany w przepisach prawnych i modyfikacje mechanizmów finansowych w całej Polsce. Przewiduje również projekty strategiczne i pilotażowe, takie jak „Partnerska Inicjatywa Miast” czy „Regiony rewitalizacji”.

Skomentuj artykuł: