Przestępstwa: rok 2023 nie wszędzie bezpieczniejszy dla mienia

Rok temu eksperci największej w Polsce multiagencji ubezpieczeniowej Unilink S.A. opublikowali cieszący się sporym zainteresowaniem raport „Nawigator Ubezpieczeniowy - Mapa przestępczości w Polsce”. To opracowanie bazowało na danych Głównego Urzędu Statystycznego z 2022 roku. 

Obecnie dostępne są już nowsze informacje z GUS. Warto się im przyjrzeć i jednocześnie sprawdzić, jak wyglądała przestępczość przeciwko mieniu w minionym roku.

W skali całego kraju było nieco bezpieczniej niż w 2022 r.

Raport Unilink S.A. „Nawigator Ubezpieczeniowy - Mapa przestępczości w Polsce” z 2023 roku zwracał uwagę czytelników na wzrost liczby przestępstw przeciwko mieniu, odnotowany w 2022 roku. Miniony rok przyniósł spadek liczby takich przestępstw stwierdzonych przez Policję (z 429 908 do 409 114). W czerwcu 2024 r. eksperci firmy sprawdzili jak w nieco dłuższej perspektywie czasowej zmieniała się ogólnopolska liczba przestępstw przeciwko mieniu, czyli głównie oszustw, kradzieży i kradzieży z włamaniem. Odpowiednie dane GUS na ten temat wyglądają następująco:

2018 r. - 348 914 przestępstw
2019 r. - 378 041 przestępstw
2020 r. - 370 042 przestępstwa
2021 r. - 418 041 przestępstw
2022 r. - 429 908 przestępstw
2023 r. - 409 114 przestępstw
Nietrudno zauważyć, że ubiegłoroczny wynik mimo widocznej poprawy wciąż był stosunkowo wysoki. Jako punkt odniesienia można przyjąć chociażby 2018 r. „Wyniki niższe od ubiegłorocznego notowano również w latach 2016 - 2017” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Gdzie wzrosty przestępczości mogą niepokoić?

Ogólnopolski spadek liczby przestępstw przeciwko mieniu oczywiście nie oznacza, że poprawa była widoczna w każdym powiecie oraz mieście na prawach powiatu. Bardzo duże, przekraczające aż 200% rocznie, wzrosty liczby przestępstw przeciwko mieniu stwierdzono w następujących częściach kraju:

powiat radzyński - 2 247 przestępstw przeciwko mieniu w 2023 r., wzrost o 625% względem 2022 r.
Jaworzno - 4 316 przestępstw / wzrost o 337%
powiat gołdapski - 422 przestępstwa / wzrost o 318%
powiat sokólski - 990 przestępstw / wzrost o 244%
powiat mrągowski - 978 przestępstw / wzrost o 224%
powiat tarnobrzeski - 827 przestępstw / wzrost o 211%
Powyższe wyniki mogą oczywiście mocno niepokoić, ale warto zwrócić uwagę, że w każdej z powyższych lokalizacji zmiany miały nagły charakter i były poprzedzone dużo niższymi wynikami z poprzednich lat. „Nie można zatem wykluczać, że sytuacja wróci do normy, tak jak na przykład w powiecie bielskim z województwa śląskiego, gdzie po rekordzie z 2022 r. (3362 przestępstwa przeciwko mieniu), rok później Policja odnotowała wynik (1075 przestępstw) nieco mniejszy niż ten z 2021 r.” - uważa Andrzej Prajsnar, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

W związku z powyższym, bardziej niepokojąca może wydawać się sytuacja tych miast i powiatów, gdzie liczba przestępstw rośnie stale już od dłuższego czasu. Za przykład niech posłuży powiat sochaczewski, gdzie w 2018 r. miały miejsce 483 przestępstwa przeciwko mieniu. Miniony rok przyniósł natomiast rekord w postaci 1382 przestępstw.

„Więcej osób może zainteresować sytuacja z Warszawy, gdzie liczba przestępstw przeciwko mieniu wzrosła o symboliczne 0,3% względem 2022 r. Równocześnie w Warszawie odnotowano najgorszy wynik od 2013 roku. Oczywiście, trzeba brać pod uwagę wzrost liczby mieszkańców stolicy, częściowo nieuwzględniony w danych GUS” – podkreśla Andrzej Prajsnar, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Najbardziej niebezpiecznie tam, gdzie zawsze?

Ciekawych informacji na temat przestępczości przeciwko mieniu dostarcza również poniższa mapa (Rys. 1.). Widzimy na niej stwierdzone przez Policję przestępstwa przeciwko mieniu w przeliczeniu na 1000 mieszkańców. Taka relacja liczby przestępstw przeciwko mieniu oraz liczby mieszkańców w 2023 roku była największa na terenie następujących miast i powiatów:

Sosnowiec - 52,91 przestępstw przeciwko mieniu na 1000 mieszkańców
Jaworzno - 49,51
powiat radzyński - 40,68
powiat słubicki - 37,41
Sopot - 28,77
Legnica - 25,67
Katowice - 25,32
Wałbrzych - 24,02
Jelenia Góra - 23,17
Wrocław - 22,27

Powyższa lista raczej nie zaskoczy mocno osób, które czytały ubiegłoroczny raport ekspertów Unilink na temat przestępczości. Są jednak pewne niespodzianki. W niechlubnej czołówce pojawiło się bowiem Jaworzno. Niespodziewany awans do grupy powiatów i miast z wysoką przestępczością przeciwko mieniu zaliczył bezpieczny wcześniej powiat radzyński w województwie lubelskim. „Jednakże, tak jak już wspominaliśmy, nagłe wzrosty przestępczości bywają krótkimi odchyleniami od normy” - dodaje Andrzej Prajsnar, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Obawy o mienie widoczne również u agentów

Ciekawe obserwacje dotyczące ubiegłorocznego poziomu przestępczości mogą mieć również eksperci Unilink oraz liczni agenci współpracujący z tą największą w kraju multiagencją ubezpieczeniową. Agenci Unilink zwracają uwagę na utrzymujące się, wyraźnie wyższe niż np. 5 - 6 lat temu, zainteresowanie takimi polisami jak ubezpieczenia nieruchomości oraz autocasco.
„Wiele osób wybiera bardziej kompleksową ochronę, dostrzegając widoczny już od kilku lat wzrost przestępczości w swojej okolicy albo stabilizację liczby przestępstw przeciwko mieniu na wysokim poziomie” - podsumowuje Jakub Choromański, ekspert multiagencji ubezpieczeniowej Unilink.

Skomentuj artykuł: