Rozstrzygnięto wszystkie przetargi na laptopy dla czwartoklasistów

Wyłoniono dostawców sprzętu w pozostałych 23 regionach, zamykając przetarg na dostawy laptopów dla czwartoklasistów w całej Polsce. „Po piątkowej publikacji listy gmin, które z różnych powodów nie dopełniły formalności, więc nie mogły otrzymać sprzętu, do COAR wpłynęło mnóstwo umów, ale także poprawionych czy uzupełnionych dokumentów. Mamy też wzory umów użyczenia czy przekazania na własność laptopa, więc sprzęt może być już przekazywany rodzicom” – wyjaśnił minister cyfryzacji Janusz Cieszyński.

W sumie przekazanych zostanie 394 346 laptopów za kwotę ponad 1mld 149 mln zł. „Laptop dla Ucznia” to kolejny element programu cyfryzacji Polski. Z laptopów, które otrzymają uczniowie, będzie można korzystać na wszystkich lekcjach, nie tylko informatyki. Sprzęt będzie własnością rodziców uczniów, a jego przekazanie następuje na podstawie umowy zawartej przez gminę lub szkołę z rodzicem ucznia. Dostarczyliśmy już ponad 51 tysięcy laptopów do 1866 szkół.

„Wzory umów użyczenia i przekazania sprzętu na własność są dostępne na stronie laptopdlaucznia.gov.pl. Organy prowadzące szkoły mogą już zapraszać rodziców do podpisywania tych umów, a co za tym idzie – sprzęt może trafiać już bezpośrednio do czwartoklasistów” – podkreślił minister Cieszyński.

Dostawy sprzętu na terenie całej Polski odbywają się każdego dnia. „Przekazanie laptopów odbywa się płynnie, biorąc pod uwagę fakt, że jest to przedsięwzięcie skomplikowane logistycznie. Dzięki temu, że większość gmin w ostatnich dniach dosłała już poprawnie wypełnione umowy, za co bardzo dziękujemy, możemy planować kolejne dostawy” – dodał.

Resort publikuje listę zawierającą wszystkie 73 regiony i modele laptopów, które zostały wybrane w każdym z nich. Sprzęt trafi do uczniów klas czwartych w całej Polsce najpóźniej 40 dni od podpisania umów: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/rozstrzygnieto-wszystkie-przetargi-na-laptopy-dla-czwartoklasistow

Skomentuj artykuł: