Senior na drodze do… bezpieczeństwa

Kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród kierowców, pieszych i rowerzystów powyżej 60 roku życia to główne cele ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej, która startuje 18 września 2023 roku. Warsztaty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego będą odbywały się w wybranych lokalizacjach w każdym z 16 województw w okresie od września do listopada 2023 r.

– Podczas akcji„ Senior na drodze do… bezpieczeństwa!”, chcemy pokazać uczestnikom ruchu drogowego powyżej 60 roku życia, jakie zagrożenia wynikają z niezachowania szczególnej ostrożności przy poruszaniu się po drodze. W ramach warsztatów korzystamy ze sprawdzonych modeli międzynarodowych oraz własnych doświadczeń – powiedział minister infrastruktury, przewodniczący Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Adamczyk.

W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najczęściej występujące zagrożenia ruchu drogowego, skutki nieprzestrzegania przepisów, a także podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej. Udział w warsztatach pozwoli przypomnieć o obowiązujących zasadach poruszania się w ruchu drogowym, zaprezentować przykłady właściwego stosowania elementów odblaskowych oraz obowiązkowego wyposażenia rowerów, a także zwrócić uwagę na postępujące wraz z wiekiem zmiany fizjologiczne.

Dodatkowo, w miejscach, w których będą odbywać się warsztaty, uczestnicy będą mogli skorzystać z bezpłatnego przeglądu technicznego roweru i uzupełnić braki w oświetleniu, tak aby jednoślady były wyposażone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Uczestnicy wszystkich warsztatów będą mogli bezpłatnie skorzystać z profesjonalnego symulatora do przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpiecznej jazdy. W warsztatach będą uczestniczyć policjanci z lokalnych Wydziałów Ruchu Drogowego.

Ze statystyk wynika, że w przypadku seniorów częściej dochodzi do poważnych wypadków. Zgodnie z danymi Policji za 2022 rok ofiary wypadków drogowych powyżej 60 roku życia to 5955 osób, z czego 590 to ofiary śmiertelne.

– Pomimo przewidywalnego spadku liczby ludności w Polsce, spodziewany jest systematyczny wzrost liczby osób powyżej 60 roku życia, dlatego działania edukacyjne wśród starszych uczestników ruchu drogowego są niezwykle ważne. Realizowane działania mają na celu zmianę postaw i zachowań, a także zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i rannych wśród seniorów – powiedział wiceminister infrastruktur, zastępca przewodniczącego Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Rafał Weber.

Partnerami akcji „Senior na drodze do… bezpieczeństwa!” są Policja i Żandarmeria Wojskowa.

Szczegółowy plan warsztatów jest dostępny na stronie internetowej www.seniornadrodze.pl

W 2023 roku Polska została po raz pierwszy laureatem nagrody Europejskiej Rady Bezpieczeństwa Transportu (ETSC) Road Safety Performance Index (PIN) Award. W ten sposób doceniony został niemal 50 proc. spadek liczby ofiar śmiertelnych w naszym kraju w ciągu ostatnich dziesięciu lat. – Polska poczyniła największe postępy jeśli chodzi o poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Nie stało tak się jednak przypadkiem. Na ten sukces przełożyła się metodyczna praca w trzech obszarach: infrastruktury, edukacji i zmian legislacyjnych. Co ważne, bardzo dużo zależy od zachowania wszystkich uczestników ruchu drogowego: kierowców, rowerzystów czy pieszych, którym bardzo dziękuję za rozsądek i bezpieczne zachowania – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych w Polsce spadła w ciągu ostatnich 10 lat o 47 proc.: w 2012 r. na polskich drogach zginęło 3571 osób, natomiast w ubiegłym roku, po raz pierwszy w historii, liczba ta spadła poniżej 1900 (1896).

Największy spadek liczby wypadków, ofiar i rannych nastąpił po 2019 roku. W Polsce w 2022 r. w stosunku do 2021 r. osiągnięto spadek liczby osób zabitych w wypadkach drogowych o 15,6 proc. Ponadto spadła liczba wypadków drogowych o 6,3 proc., kolizji o 14,7 proc., a rannych o 6,1 proc. Dzięki działaniom rządu, członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, członków wojewódzkich rad brd oraz służb i uczestnikom ruchu drogowego po raz pierwszy zmniejszyły się koszty społeczne wypadków drogowych. O ile w 2018 roku było to 56,6 mld zł, to w 2021 roku koszty te wyniosły 39,3 mld zł.

Więcej informacji: https://etsc.eu/poland-wins-international-road-safety-award-as-deaths-fall-by-half-in-ten-years/

Skomentuj artykuł: