Zmiany w prawie spadkowym

Już za chwilę wchodzą w życie nowe przepisy w zakresie prawa spadkowego. To już kolejne zmiany w obszarze dziedziczenia, które pojawiają się w tym roku w celu rozwiązania praktycznych problemów i zwiększenia ochrony interesów nie tylko spadkobierców.

- Prawo spadkowe może wydawać się dość zawiłe, szczególnie, że w grę wchodzi tu wiele podmiotów, a ostatnio sporo jest nowelizacji przepisów. Śledzenie tych zmian jest dość istotne, gdyż, jak to się mówi, w życiu każdego z nas są pewne tylko dwie rzeczy: śmierć i podatki – zauważa Dawid Rejmer, dr nauk prawnych z Kancelarii LEX. 

W tym roku mamy do czynienia z całym pakietem zmian w prawie spadkowym – można je podzielić na kilka obszarów:

1/ Zawężenie kręgu spadkobierców

- Warto wiedzieć, że w polskim prawie spadkowym sami możemy zdecydować, kto odziedziczy po nas majątek – stanie się tak pod warunkiem, że sporządzimy testament – przypomina Dawid Rejmer. W tej chwili w Polsce z tej formy korzysta jednak zaledwie 10% społeczeństwa. Reszta społeczeństwa, czyli 90% pozostawia kwestię dziedziczenia prawu spadkowemu, które zakłada, że w przypadku braku testamentu, w pierwszej kolejności spadkobiercami zostają mąż, żona i dzieci. Jeśli w rodzinie nie ma dzieci – mąż lub żona zmarłego musi podzielić się spadkiem z jego lub jej rodzicami. W kolejnej grupie spadkobierców mamy rodzeństwo, następnie potomków rodzeństwa i w końcu dziadków 
i ich potomków. Ten ostatni zapis, który został właśnie zmieniony, skutkował tym, że konieczność wykonywania skomplikowanych drzew genealogicznych przez sędziów, niesamowicie wydłużała procesy spadkowe. Zdarzało się, że w postepowaniach mogły brać udział setki osób – wszystkich trzeba było znaleźć i skutecznie zawiadomić o sprawie. W tej chwili krąg spadkobierców kończy się na dzieciach i wnukach dziadków.

2/ Rozszerzenie katalogu przypadków kwalifikowanych jako niegodnych dziedziczenia 

Nowelizacja prawa spadkowego wprowadza pojęcie tzw. niegodności dziedziczenia i rozszerza katalog przypadków spadkobierców, których można z dziedziczenia wyłączyć. W grę wchodzą osoby, które np. stosują przemoc w rodzinie, popełniły przestępstwo względem bliskich (np. podrobiły podpis pod testamentem), uporczywie uchylały się od obowiązku alimentacyjnego, itp. Zmiany zakładają również branie pod uwagę bardziej skomplikowanych meandrów relacji rodzinnych, czy np. w relacji między rodzicami a dziećmi występował szacunek, albo, czy podczas związku małżeńskiego małżonkowie wykazywali się wzajemnym wsparciem. Rozstrzygnięcia w tego typu przypadkach mogą spowodować wydłużenie procesów ze względu na różną interpretację poszczególnych stron.

3/ Ułatwienia w zakresie odrzucenia spadku – teraz rodzice będą mogli bez zgody sądu odrzucić spadek w imieniu dziecka, o ile wcześniej sami go odrzucili.

- W tym punkcie chodzi o zmianę, dotyczącą sytuacji, gdy wszyscy odrzucają jakiś niekorzystny spadek (np. związany z długami, które przechodzą na spadkobierców) i, zgodnie z przepisami spadek przechodzi na dzieci – tłumaczy Dawid Rejmer. W tej chwili w celu zabezpieczenia interesów dzieci oraz skrócenia procedur, rodzice nie potrzebują już zgody sądu, by odrzucić ów niechciany spadek w imieniu dzieci. 

4/ Zmiany w kontekście zachowków – możliwość rozłożenia na raty, wydłużenia terminu lub zmniejszenia kwoty zachowku

- Ten wątek dotyczy osób, które prowadzą firmy lub posiadają nieruchomości – mówi ekspert. Nawet jeśli te osoby wskażą swoich spadkobierców w testamencie, inni bliscy, na bazie przepisów spadkowych, mogą wystąpić z roszczeniami związanymi z prawem do zachowku – do tej pory mogli ich żądać np. w ciągu 7 dni, w tej chwili główni spadkobiercy są chronieni - zachowek można rozłożyć na raty, opóźnić wypłatę świadczenia, lub w skrajnych sytuacjach zmniejszyć jego kwotę.

5/ Nowoczesne rozwiązanie nie tylko dla przedsiębiorców – fundacja rodzinna

- To rozwiązanie weszło w życie już w maju i jest przeznaczone dla osób, których majątek wynosi minimalnie 100 tys. zł – przypomina Dawid Rejmer. W ramach rozwiązania majątek nie podlega w ogóle dziedziczeniu. Fundacja rodzinna doskonale sprawdza się w procesach sukcesyjnych w firmach rodzinnych, a jej celem jest zapobieganie rozdrobnieniu majątku firmy i zachowanie jej struktur w perspektywie kilku pokoleń. 

Źródło

Skomentuj artykuł: