Współpraca rozwojowa w obszarze podatków miedzy Polską i Rwandą

Ministrowie finansów Polski i Rwandy, Magdalena Rzeczkowska oraz Uzziel Ndagijimana, podpisali w Kigali porozumienie o współpracy w obszarze podatków. Porozumienie pozwoli na zawarcie bliższych kontaktów, a także rozpoczęcie współpracy pomiędzy administracjami publicznymi obu państw w ramach Programu Solidarności Podatkowej. Polska aktywnie wspiera kraje rozwijające się w uszczelnianiu i cyfryzacji systemu podatkowego. MF angażuje się zarówno we współpracę dwustronną (np. z Rwandą), jak i w działania organizacji międzynarodowych (np. OECD).

W ramach porozumienia, Polska będzie dzielić się wiedzą, doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zakresie uszczelniania i cyfryzacji systemu podatkowego. Polscy eksperci – pracownicy MF i KAS – będą udzielać wsparcia w takich obszarach jak: zmniejszanie luki podatkowej, zwalczanie przestępczości podatkowej, ograniczanie szarej strefy cyfryzacji administracji skarbowej oraz wdrażania rozwiązań korzystnych dla przedsiębiorców.

Podatki zapewniają niezbędne zasoby do inwestowania w infrastrukturę krytyczną, usługi publiczne oraz programy społeczne. Zdajemy sobie sprawę, że konsolidacja dochodów budżetowych, poprawa ściągalności podatków, zwalczanie uchylania się od opodatkowania i ograniczanie nielegalnych przepływów finansowych są kamieniem węgielnym zrównoważonego rozwoju i zarządzania makroekonomicznego

powiedziała minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

Rwanda jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się krajów w środkowo-wschodniej Afryce. To również atrakcyjny rynek dla polskich przedsiębiorców. W Polsko-Rwandyjskim Forum Gospodarczym, które odbyło się w Kigali w grudniu 2022 roku uczestniczyło ponad 200 przedsiębiorców i instytucji. Dlatego Polska systematycznie rozwija relacje dwustronne z tym krajem.

5-6 grudnia 2022 roku delegacja MF z udziałem wiceministra Artura Sobonia, wzięła udział w misji gospodarczej do Kigali. Przedstawiciele MF spotkali się m.in. z w tym z premierem Édouardem Ngirentem, ministrem finansów Uzzielem Ndagijimanem, ministrem spraw zagranicznych Vincentem Birutą oraz polskimi i rwandyjskimi przedsiębiorcami. Tematem rozmów była także polska oferta współpracy w zakresie podatków, realizowana w ramach Programu Solidarności Podatkowej. Podpisane dziś porozumienie o współpracy jest efektem tych rozmów.

Polska aktywnie wspiera kraje rozwijające się w uszczelnianiu i cyfryzacji systemu podatkowego. Te działania są realizowane poprzez: warsztaty, szkolenia, wizyty studyjne oraz wsparcie we wdrażaniu technologii podatkowych. Rolę ekspertów pełnią pracownicy MF i KAS. Poprzez Program Solidarności Podatkowej, Polska nie tylko wzmacnia swoją pozycję na arenie międzynarodowej, ale także przyczynia się do osiągnięcia globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Polska ma unikalne doświadczenia w zakresie uszczelniania systemu podatkowego. To cenna wiedza dla krajów, które dążą do uszczelnienia systemów podatkowych i uniezależnienia się od zewnętrznej pomocy finansowej. Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom, luka VAT zmniejszyła się z 24,1% (2015) do 4,9% (2022). Od 2016 r. obserwujemy także szybki wzrost wpływów z podatku CIT. W latach 2016-2023 wpływy z podatku CIT (według prognoz do ustawy budżetowej za 2023) wzrosną aż 62,5 mld zł, czyli o 190,1%. Dla porównania wzrost wpływów podatku CIT w latach 2008-2015 wyniósł jedynie 2,3%. Co więcej, przez ostatnie lata Polska dokonała skoku technologicznego, wprowadzając cyfrowe systemy analityczne i sprawozdawcze.

Skomentuj artykuł: