Wszystkie kraje UE dały zgodę na finansowanie Funduszu Odbudowy

Wszystkie państwa unijne dały zielone światło na finansowanie Funduszu Odbudowy - napisała w piątek na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. KE jest gotowa, aby zacząć pożyczać na rynkach środki, które zasilą ten fundusz - dodała.

"Wszystkie państwa członkowskie dały zielone światło na finansowanie naszego planu naprawy NextGenerationEU. (...) Komisja Europejska jest gotowa, aby zebrać pieniądze i uczynić UE bardziej ekologiczną, cyfrową i odporną"

napisała von der Leyen.

27 krajów UE zawarło w zeszłym roku bezprecedensowe porozumienie, by wspólnie pożyczyć 750 mld euro na Fundusz Odbudowy, instrument naprawczy po kryzysie wywołanym pandemią koronawirusa. Jednak aby plan mógł być realizowany, wszystkie 27 państw unijnych musiało ratyfikować decyzję o nowych zasobach własnych.

Pieniądze z funduszu mają być dostępne w postaci dotacji i pożyczek. Do finansowania kwalifikują się Krajowe Plany Odbudowy i Zwiększania Odporności, które dotyczą najważniejszych dziedzin polityki UE, tj. zielonej transformacji (z uwzględnieniem bioróżnorodności), transformacji cyfrowej, spójności gospodarczej i konkurencyjności, a także spójności społecznej i terytorialnej.

Finansowanie można także otrzymać na realizację projektów, które dotyczą instytucjonalnej reakcji na kryzys i zapewniają wsparcie w przygotowaniu się do niego, oraz projektów dotyczących polityki względem dzieci i młodzieży, w tym kształcenia i umiejętności.

W każdym planie krajowym co najmniej 37 proc. budżetu ma być przeznaczone na klimat, a co najmniej 20 proc. – na działania w dziedzinie cyfryzacji. Plany muszą również mieć trwałe skutki społeczne i gospodarcze, mają obejmować kompleksowe reformy i solidne pakiety inwestycyjne i nie mogą znacząco utrudniać realizacji celów środowiskowych.

Źródło

Skomentuj artykuł: