Zostały dwa tygodnie na złożenie wniosku do ZUS o pieniądze na inwestycje w bezpieczeństwo

Do 27 marca płatnicy składek mają czas na złożenie wniosku do ZUS na dofinansowanie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy. Jednorazowo można uzyskać nawet 300 tys. zł wsparcia.

ZUS przygotował w tym roku rekordowy budżet – 120 mln zł – w konkursie na wsparcie przedsiębiorców w działania inwestycyjne zmniejszające zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukujących niekorzystne oddziaływania czynników ryzyka. Realizacja projektów ma przyczynić się do utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej pracowników.

- Od 10 tysięcy złotych nawet do 300 tysięcy złotych dofinansowania mogą otrzymać przedsiębiorcy, którzy wezmą udział w konkursie na poprawę bezpieczeństwa pracy. Maksymalna wartość dopłaty nie może wynieść więcej niż 80 proc. wartości projektu. Dofinansowaniu będą podlegały działania, które np. zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie. Środki z konkursu można także przeznaczyć na sprzęt, który poprawi bezpieczeństwo pracy na wysokości, czy też oczyści i uzdatni powietrze. Zgłoszone projekty oceniać będą zewnętrzni eksperci, czyli przedstawiciele Centralnego Instytutu Ochrony Pracy 

– informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka ZUS w województwie śląskim.

Konkurs dla małych i dużych

Wnioski mogą składać duże przedsiębiorstwa, małe zakłady pracy, ale także osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, nie zatrudniające pracowników. Warunkiem jest odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. W poprzedniej edycji konkursu do uzyskania dopłaty zakwalifikowało się 966 płatników składek, spośród nich aż 114 firm z województwa śląskiego.

Konkurs nie dla dłużników

Projekty mogą zgłaszać przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłatą składek i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego. Wykluczony jest także płatnik, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu. 

Wnioski tylko elektronicznie

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie, czyli do 27 marca, za pośrednictwem strony www.prewencja.zus.pl.

Źródło

Skomentuj artykuł: