Firmy z Polski, Japonii i Ukrainy będą budować Zieloną Strefę Przemysłową w Buczy

Firmy z Polski, Japonii i Ukrainy podpisały w piątek listy intencyjne ws. udziału w budowie Zielonej Strefy Przemysłowej w Buczy na Ukrainie. Projekt Strefy przewiduje m.in. produkcję na lokalne potrzeby energii przy wykorzystaniu "zielonego" wodoru i amoniaku.

Zielona Strefa Przemysłowa ma objąć 3 tys. ha. Hynfra zaproponowała samorządowi Buczy model dekarbonizacji na wzór tego, który właśnie rozpoczyna się w Sanoku. Projekt w Buczy będzie realizowany w partnerstwie z ukraińską firmą inżynieryjną UTEM oraz dostawcami technologii z Japonii, w szczególności z firmą Tsubame BHB. Tsubame i Hynfra podpisały w zeszłym roku memorandum dotyczące rozwoju małoskalowych instalacji do produkcji zielonego amoniaku. Odpowiednie listy intencyjne podpisano w obecności mera Buczy, przedstawiciela ministerstwa gospodarki Japonii, placówek dyplomatycznych i biznesu.

Bucza to miejscowość w obwodzie kijowskim, okupowana wiosną przez wojska rosyjskie, stała się symbolem rosyjskich zbrodni, w tym na ludności cywilnej. W czasie okupacji została zniszczona infrastruktura, sieci przesyłowe, budynki prywatne i publiczne. Miasto obecnie intensywnie się odbudowuje.

Projekt Zielonej Strefy Przemysłowej przewiduje produkcję energii na potrzeby lokalnej konsumpcji. Wodór i amoniak będą produkowane z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, i zużywane dalej m.in. jako energia elektryczna, paliwo i nawozy. Obecnie są przygotowywane założenia projektu, następnie sporządzone zostanie studium wykonalności.

Bucza przekazuje na cele Zielonej Strefy tereny wokół miasta, Hynfra odpowiedzialna będzie za koncepcję i projekt, Tsubame dostarczy technologię budowy zielonych bezpiecznych amoniakalnych magazynów energii, a ukraiński UTEM ma przeprowadzić sam proces budowy.

"To będzie pierwszy taki projekt na Ukrainie. Jest strategicznie ważny z punktu widzenia naszej niezależności energetycznej. Pozwoli naszemu miastu mieć własne, alternatywne źródła energii" - mówił w czasie piątkowej uroczystości mer Buczy Anatolij Fedoruk. Jak dodał, Wspólnota Terytorialna Buczy wyobraża sobie przyszłość, w której "zielona technologia nie jest jedynie opcją, ale fundamentalną częścią infrastruktury naszego społeczeństwa". Korzyści płynące z tego strategicznego partnerstwa doskonale wpisują się w naszą wizję – dodał mer Buczy.

Szef Hynfry Tomoho Umeda ocenia, że projekt Strefy będzie stymulował rozwój gospodarczy w ramach zielonej reindustrializacji, która jest potrzebna Ukrainie, by się odbudować. "Najważniejszy wymiar tego projektu to także bezpieczeństwo i odporność systemu energetycznego, ciepłowniczego i paliwowego miasta na terrorystyczne praktyki Federacji Rosyjskiej. Cieszymy się, że nasza koncepcja, którą rozwijamy w Sanoku, będzie wdrożona w mieście-symbolu, jakim jest Bucza" – podkreślił Umeda.

Radca ministra ambasady Japonii na Ukrainie Yasumasa IIjima oceniał podczas uroczystości, że będzie to jeden z najważniejszych projektów współpracy z udziałem prywatnych firm z trzech krajów - Ukrainy, Polski i Japonii, i zapewniał o wsparciu rządu Japonii. "Jesteśmy pełni uznania dla ukraińskich przyjaciół. Mamy nadzieję, że współpraca między Tsubame BHB i Hynfrą będzie zachęcać polskie i japońskie firmy do współpracy w odbudowie Ukrainy".

Zdaniem ambasadora Japonii w Warszawie Akio Miyajimy, Polska pełni centralną rolę w odbudowie Ukrainy. "Jestem przekonany, że pierwszy projekt współpracy między Japonią a Polską na Ukrainie będzie dla innych symbolicznym przykładem. Chciałbym wyrazić mój szczery szacunek dla narodu ukraińskiego, który walczy o międzynarodowy porządek oparty na wolności, demokracji i prawie międzynarodowym, a także o przyszłość Europy i świata" – mówił ambasador.

Źródło

Skomentuj artykuł: