Funkcjonariusze KAS wyróżnieni przez ONZ

Kilkudziesięciu przedstawicieli KAS zostało wyróżnionych przez ONZ za działania na rzecz ochrony środowiska, m.in o udaremnienie przemytu urządzeń wykorzystujących substancje zubożających warstwę ozonową.

Podczas piątkowej uroczystości w ministerstwie wyróżnionych zostało 43 przedstawicieli Krajowej Administracji Skarbowej oraz dwóch przedstawicieli innych instytucji - resortu klimatu oraz Instytutu Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego w Warszawie.

Ogólnoświatowa Nagroda Protokołu Montrealskiego dla funkcjonariuszy celnych i przedstawicieli organów oczekujących prawo przyznawana jest przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych.

W uroczystości wziął udział minister finansów Tadeusz Kościński, który zapewnił, że KAS jest dla niego "najważniejsza".

Nadinsp. Piotr Walczak, szef KAS i wiceminister finansów zwrócił uwagę, że funkcjonariusze tej służby chronią polskich obywateli, a także mieszkańców Europy przed zalewem niebezpiecznych produktów. Zwrócił uwagę, że kwestia ochrony środowiska jest coraz bardziej istotna.

MF poinformowało, że w skali światowej zatrzymano blisko 20 tys. pojemników i 30 tys. sztuk urządzeń zawierających kontrolowane chemikalia. Blisko trzy czwarte (72 proc.) wszystkich zatrzymań stanowiły ujawnienia zgłoszone przez KAS.

Fluorowane gazy cieplarniane tzw. f-gazy są najwcześniej wykorzystywane w chłodnictwie, klimatyzatorach, pompach ciepła. Jako chemikalia wpływające na ocieplenie klimatu są one wycofywane z użytkowania w państwach-stronach Protokołu Montrealskiego. Najwcześniej stosowanymi f-gazami stosowanymi w takich urządzeniach są węglofluorowęglowodory (HFC).

Resort finansów zauważa jednak, że utrzymuje się duży popyt na te substancje, a przy ograniczeniach jakie stosuje UE, często są one przemycane.

Zgodnie z danymi MF w latach 2018-2019 wykonując kontrole (uzyskanie przez importera kontyngentu dla HFC, właściwego oznakowania pojemników, czy zakazu przewozów niektórych produktów) funkcjonariusze KAS wykryła ponad 660 nieprawidłowości w stosunku do ponad 482 ton HFC.

Jak wyjaśniono funkcjonariusze przede wszystkim udaremniali przemyt przez zewnętrzną granicę UE pojemników nienadających się do ponownego napełniania. tego typu pojemniki zostały zakazane w UE w lipcu 2017 roku m.in. ze względu na możliwość niekontrolowanego uwalniania się z nich f-gazów. W 2018 roku KAS wykrywał ponad 400 prób przemytu takich pojemników.

Działania Administracji Skarbowej w zakresie ochrony środowiska to nie tylko f-gazy. KAS kontroluje także przewóz środków ochrony roślin oraz transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Resort finansów odnosząc się do odpadów podkreślił, że skala nielegalnego przemieszczania śmieci stale wzrasta. W 2017 roku KAS ujawniła 74 takie transporty. W 2018 roku było to już 212, a w 2019 roku (do 31 października) 262. Rośnie też masa nielegalnie transportowanych odpadów. W 2017 było to 329 ton, w 2018 roku - ok. 3 tys. ton a do października 2019 roku 5,5 tys. ton.

Ministerstwo poinformowało, że planowane jest wyposażenie urzędów celno-skarbowych w odpowiedni sprzęt wspomagający kontrole.

Źródło

Skomentuj artykuł: