Bezrobocie wciąż najniższe w historii

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła, a badania koniunktury sugerują utrzymanie podobnych poziomów bezrobocia w 2024 r. - ocenia Polski Instytut Ekonomiczny w komentarzu do danych GUS. Październik był 4. miesiącem z rzędu z rekordowo niskim bezrobociem - dodaje.

Główny Urząd Statystyczny podał w piątek, że stopa bezrobocia w październiku 2023 r. wyniosła 5,0 proc. wobec 5,0 proc. miesiąc wcześniej. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w październiku 770,4 tys. wobec 776,0 tys. osób miesiąc wcześniej.

- Stopa bezrobocia wynosi niezmiennie 5,0 proc. i pozostaje na najniższym poziomie w historii. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych nieco spadła, a badania koniunktury sugerują utrzymanie podobnych poziomów bezrobocia w przyszłym roku. Główne wahania będą mieć charakter sezonowy – lekki wzrost zimą i analogiczny spadek latem

przekazał w komentarzu starszy doradca z zespołu makroekonomii PIE Marcin Klucznik.

Jak zauważył, to czwarty miesiąc z rzędu rekordowo niskich poziomów bezrobocia. Dodał, że łącznie w urzędach pracy zarejestrowanych jest 770,4 tys. osób – to o 25,6 tys. mniej niż rok temu.

- W ostatnim roku polski rynek pracy utrzymał solidną kondycję. Średnio co miesiąc rejestrowano 107,3 tys. nowych bezrobotnych – był to najniższy wynik w historii prowadzenia statystyk pomijając odbicie gospodarcze bezpośrednio po zdjęciu ograniczeń pandemicznych - wskazał. Dodał, że w tym samym czasie co miesiąc urzędy wyrejestrowywały 109,4 tys. bezrobotnych – oznacza to, że co miesiąc pula osób bezrobotnych spadała średnio o 2,1 tys. osób miesięcznie.

Zdaniem Klucznika, mniej korzystnie wygląda liczba nowo zgłoszonych ofert pracy. Wskazał, że w październiku pojawiło się 84,7 tys. nowych ofert zatrudnienia do urzędów pracy - to o 3,8 tys. mniej niż w rok wcześniej – natomiast liczba nowo rejestrowanych bezrobotnych nieco wzrosła.

- Tym samym liczba nowych ofert pracy przypadająca na nowo zarejestrowanego bezrobotnego ustabilizowała się na poziomach z 2018 i 2019 roku – właściwych dla silnego rynku pracy, ale nieco słabszych niż w poprzednim roku - podkreślił.

W ocenie PIE, liczba nowo rejestrowanych oraz wyrejestrowanych bezrobotnych są do siebie zbliżone, a ilość nowych rekrutacji przypadających na osoby bezrobotne pozostaje dobra. Jak dodano, takie relacje sugerują brak większych zmian stopy bezrobocia w najbliższych kwartałach – wahania będą mieć głównie charakter sezonowy.

- Spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia na przełomie roku ze względu na mniejszą liczbę prac sezonowych oraz ponownego spadku wskaźnika latem 2024 roku - przekazał Klucznik. 

Źródło

Skomentuj artykuł: